Publicerad: 12/29/2009
Rökande föräldrar ger rökande tonåringar
11,1 procent av Sveriges 13- till 17-åringar har föräldrar som röker. Dessa föräldrar kan förlänga sina barns liv med sammanlagt 134 000 år. Budskapet kommer från A Non Smoking Generation i samarbete med Statens folkhälsoinstitut och syftar till att uppmuntra föräldrar att sluta röka och snusa.
 
Bakgrunden är att tonåringar med rökande föräldrar löper dubbelt så stor risk att själva bli rökare.
 
Statistik visar att nästan två av fem barn med rökande föräldrar själva blir rökare. Andelen är dubbelt så stor jämfört med barn till ickerökande föräldrar. Exakt vad skillnaden beror på är inte helt känt, men föräldrars eget beteende och vanor är sannolikt en viktig orsak.
 
Det betyder att Sveriges rökande föräldrar – helt säkert mot sin vilja – riskerar att bidra till att cirka 13 400 tonåringar så småningom själva blir rökare.
 
– Alla rökare vet idag att rökning orsakar sjukdomar och förtidig död. Men föräldrar tänker kanske inte alltid på att deras rök- och snusvanor medför hälsorisker för barnen både nu och senare i livet, säger Åsa Lundquist, projektledare för Nationella tobaksuppdraget på Statens folkhälsoinstitut.
 
Rökare dör i genomsnitt tio år tidigare än icke-rökare. De föräldrar i Sverige som idag är rökare kan därför bidra till att förlänga sina tonåringars liv med sammanlagt 134 000 år genom att sluta röka.
 
– Varje gång en förälder tänder en cigarett inför sitt barn läggs grunden för en livshotande vana, säger Fredrik Söderhielm, generalsekreterare på A Non Smoking Generation.
Fakta:
A Non Smoking Generation
 
A Non Smoking Generation är en oberoende stiftelse som sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja röka och snusa. Stiftelsen verkar också för att minska tobakens plats i samhället, engagera vuxna och påverka beslutsfattare i syfte att stoppa tobaksdebuter och tobaksbruk i Sverige.
 
Statens folkhälsoinstitut
 
Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa. Institutet har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena. År 2008-2011 ansvarar Folkhälsoinstitutet för satsningen ”Nationella tobaksuppdraget” med syfte att minska tobaksbruket i Sverige.