Publicerad: 4/8/2010
Frukt och grönsaker skyddar hjärta och kärl men bara marginellt mot cancer
En stor studie visar att effekten av att äta frukt och grönsaker inte påverkar risken att få cancer nämnvärt. Däremot ska du fortsätta äta frukt och grönsaker, eftersom de skyddar mot hjärtsjukdomar. Och hjärtsjukdomar är vanligare än cancer. Cancer drabbar i snitt var fjärde person medan varannan drabbas av hjärtsjukdomar.
 
Frukt och grönsaker skyddar hjärta och kärl men bara marginellt mot cancer

Forskarna har utgått från den stora kost-cancerstudien, EPIC. EPIC-studien omfattar mer än 400.000 personer från ett tiotal länder med uppföljning under nio års tid.
 
Anledningen till studien var att man ville undersöka sambandet mellan intag av frukt och grönsaker och cancerrisk.
 
Forskarna kunde se att cancerrisken minskade med tre procent för de kvinnor som åt 200 gram frukt och grönsaker per dag, men bara med en procent hos de som åt 50 gram. Man såg inte liknande samband hos män.
 
Svenskarna åt minst frukt och grönsaker
I snitt åt deltagarna 350 gram frukt och grönsaker per dag, vilket motsvarar fyra portioner. Dagsintaget skiljde sig åt rejält mellan länderna. Svenskarna åt minst frukt och grönsaker medan spanjorerna åt mest.
 
Forskarna ger inte upp hoppet om att grönsaker kan skydda mot cancer utan kommer fortsätta titta på grönsaker och dess effekter.