Publicerad: 4/15/2010
Idrottare löper ökad risk för spelberoende
Forskning har visat att idrottare i större grad än andra har problem med spel. Det har gjort att Hjärnfonden valt att satsa på ökad kunskap till innebandyspelare på elitnivå.
 
Idrottare löper ökad risk för spelberoende

Kunskapen om spel och spelberoende har ökat markant bland innebandyspelarna sedan samarbetet började.
 
Jonas Pettersson från Hjärnfonden har föreläst om spelberoende för flera lag på elitnivå. Utvärderingen visar att 99 procent av de som deltagit i föreläsningarna vet hur man söker hjälp för spelberoende. Innan föreläsningarna visste bara hälften vart man kunde vända sig.
 
Jag är positivt överraskad över att våra föreläsningar har fått ett så varmt mottagande. Jag tror att det handlar om att alla någon gång har tippat på spel och att själva kick-känslan som jag talar om liknar de känslor idrottare möter i tävlingar och matcher, säger Jonas Pettersson.
 
Spelmissbruket har ökat bland unga män
Man räknar med att det idag finns cirka 160 000 svenskar som missbrukar spel. Spelmissbruket bland framförallt unga män har ökat lavinartat de senaste 10 åren. I dag har nästan var tionde i ålderskategorin 1824 år problem med sitt spelande.
 
Spelberoende är inte uppmärksammat i samhället på samma sätt som andra beroenden, men kan på sikt leda till samma negativa konsekvenser som exempelvis alkoholism eller drogmissbruk. Att innebandrörelsen har tagit ställning i frågan är mycket viktigt. Med ökade kunskaper och attityder finns möjlighet för lagen att på ett tidigt stadium förstå mekanismerna bakom spelberoende och identifiera lagkamrater i riskzonen, säger Jonas Pettersson.
 
 
Källa: Hjärnfonden