Publicerad: 9/23/2010
Miljögifter döljs i lunchmenyer
På över hundra restauranger som Naturskyddsföreningen granskat var det mycket svårt att hitta information om matens ursprung eller gröna alternativ. Följden blev att många lunchgäster helt ovetande åt bland annat kött som har producerats med miljögifter och bidragit till att tropiska regnskogar skövlats.
 
Miljögifter döljs i lunchmenyer

– Bristen på information gör att många lunchgäster bidrar till att förstöra miljön utan att de vet om det. Många äter kött som producerats utomlands med hög miljöbelastning och under dåliga förhållanden. Denna dolda miljöförstöring är inte acceptabel, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.
 
Svenskarnas konsumtion av kött har ökat med över 50 procent på 20 år, trots att produktionen av kött ger mycket stor miljöpåverkan. Mängder av kött importeras och utgör huvuddelen, 80 procent, av det kött som serveras på restaurang.
 
Importkött kommer från länder som ofta tillåter skadliga bekämpningsmedel och genmodifierat foder. Nötkött från Brasilien orsakar i genomsnitt dubbelt så stor klimatbelastning som svenskt nötkött och det bidrar ofta till regnskogsskövling, stor vattenförbrukning och spridning av giftiga bekämpningsmedel.
 
– Svenskarnas köttfrosseri är dåligt för både miljön och folkhälsan. En grön rätt är ett billigt och enkelt sätt att minska matens totala miljöbelastning och halverar dess klimatpåverkan, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.
 
Naturskyddsföreningens undersökning omfattade över 100 lunchrestauranger på 22 orter. På de restauranger som föreningens aktiva besökte var det nästan omöjligt att få information om köttets ursprungsland.
 
Miljösmarta gröna alternativ var överlag svåra att hitta och saknades helt på fyra av tio granskade restauranger. Fler andra miljörelaterade problem upptäcktes.
 
– Det visade sig nästan omöjligt att göra ett medvetet val från de menyer vi granskade. Av de besökta restauranger som hade en vegetarisk rätt beskrev 80 procent rätten bristfälligt. Att skriva ”veg paj” är lika intetsägande som att skriva ”icke-veg paj”. Om detta är representativt blir jag oroad, säger Erik Köpberg, trainee på Naturskyddsföreningen, som deltagit i studien.