Publicerad: 3/13/2011
Iphone 4 - är mobiltelefoner en hälsorisk
Iphone 4 är en storsäljaren bland mobiltelefoner. Men visste du att den bör hållas en bit från huvudet och resten av kroppen när du använder den? Här får du tipsen som minskar hälsorisken.
 
Iphone 4 - är mobiltelefoner en hälsorisk

Iphone 4 är mobiltelefonen som svenskarna köat för i flera timmar och villigt väntat på i veckor. Men hur många läser den finstilta bruksanvisningen med "viktig information"?
 
I Iphones svenska bruksanvisning kan vi läsa att den bör hållas riktad med dockkontakten mot axeln och minst 15 mm från kroppen när vi pratar eller använder den i trådlösa datanätverk.
 
Det är svårt att förstå hur ekvationen ska gå ihop. Händerna har alltid direktkontakt med telefonen liksom huvudet, om du inte använder headset. Och det är det tyvärr alldeles för få som gör.
 
Barn och ungdomar i riskzonen
Medan mobiltillverkarna menar att det är riskfritt så länge man följer rekommendationerna finns forskning som visar att det finns hälsorisker. Det förekommer också tvivel kring mobilforskningen och vissa forskningsrapporter anses vara sponsrade av mobiltillverkarna. Man får inte glömma bort att branschen omsätter miljarder.
 
Devra Davies, amerikansk forskare och författare till nyutkomna boken "Disconnect - the truth about cell phone radiation and health, what the industry has done to hide it, and what you can do to protect your family" säger i ett uttalande:
 
- Jag ser mobiltelefoner som ett större problem än rökning. Alla har inte varit rökare, men alla använder mobiltelefoner. Jag kan ännu inte säga att mobiltelefoner är farliga, men jag kan säga att jag inte är säker på att de är säkra.
 
Davis tycker inte att man behöver kasta bort sin mobiltelefon. Däremot rekommenderar hon alla att använda hörsnäcka eller headset för att minska exponeringen av strålning till hjärnan.
 
Det finns dock en grupp som bör undvika mobiltelefoner helt - och det är barn och ungdomar. Deras huvuden är mindre och skallbenet tunnare, vilket gör att de absorberar högre nivåer av strålning än vuxna.
 
- Vi gör så mycket för att skydda våra barn från alla former av hot. Vi måste även skydda dom från detta.
 
Devra jämför mobiltelefonen med en mikrovågsugn och menar att det är som att bära med sig en mikrovågsugn.
 
Det tar troligen 10-20 år innan en hjärntumör utvecklas, men ingen vet med säkerhet. Dessutom finns nästan ingen forskning gjord på barn och ungdomar när det gäller mobiltelefoner och strålning. Devra Davis tror att vi kommer möta ett globalt folkhälsoproblem inom en snar framtid.
 
Lennart Hardell, överläkare och professor i onkologi vid universitetssjukhuset i Örebro, har gjort ett flertal studier om mobiltelefoner och hälsorisker. Han har samma uppfattning som Devra Davis.
 
-Vi kan se att risken för cancer ökar om man pratar minst en timme per dag över en tioårsperiod. Och vanliga trådlösa bordstelefoner är lika farliga, säger Lennart Hardell i ett pressuttlande.
 
Efter att ha gjort ett flertal studier framhåller han särskilt barn och ungdomar som en riskgrupp.
 
-Unga människor pratar mycket i mobiltelefon. De växer upp med mobiler som en slags livsstil. Deras hjärna är känsligare för yttre påverkan eftersom den inte växt färdigt, menar Lennart Hardell.
 
Mobilförbud på skolor
Vissa svenska skolor har infört mobilförbud, men de är långt ifrån många. I Frankrike har man kommit längre och beslutat om en enkla åtgärder för att minska barn och ungdomars exponering från mobiltelefoner.
 
- Alla mobiltelefoner säljs med en hörsnäcka/headset.
- Det är förbjudet att ge mobiltelefoner till barn under sex års ålder.
- I skolan är användningen av mobiltelefoner förbjudna under all undervisning.
- Alla mobiltelefoner är märkta med SAR-värde och risker med överdrivet användande.
 
Forskning om mobiltelefoner och hälsorisker
Forskning från flera länder visar att en påslagen mobiltelefon i byxfickan påverkar spermieproduktionen.
 
- All forskning visar samma sak - om du tar unga män som försöker bli pappor, så kan man se att de som använder mobiltelefonen minst fyra timmar per dag har ungefär hälften så många spermier som andra, säger Devra Davis.
 
- Spermier som utsätts för strålning från mobiltelefoner i labmiljö är sjukare, tunnare och mindre kapabla att simma.
 
Det finns även forskning som visar att DNA tar skada av mobilanvändningen. Ett forskarteam vid University of Washington fann att råttor som utsattes för endast två timmars mobil-strålning fick DNA-celler i hjärnan att splittras. Det kan jämföras med celler hos maligna tumörer.
 
I Moskva har en studie funnit att barn som regelbundet använder mobiltelefoner har sämre minne och problem med inlärning.
 
Fakta:
Här kan du titta på ett videoklipp från ett kanadensiskt nyhetsprogram om mobiltelefoner och riskerna. I slutet finns en intervju med Devra Davies.
 
 
Så minskar du risken för cancer från mobilen
Här får du Devra Davies bästa tips för hur du minskar cancerrisken från mobiltelefoner.
 
- Barn bör endast använda mobiltelefonen för sms eller nödsamtal och hålla mobilen på avstånd från kroppen.
 
- Även vuxna bör försöka hålla mobiltelefonen så långt från kroppen som möjligt när du pratar i den. Det elektromagnetiska fältet, strålningen, minskar med avståndet.
 
- Använd högtalarläge, hörsnäcka eller headset så ofta som möjligt. Det minskar strålningen. Undvik Bluetooth-headset.
- Undvik att använda din mobiltelefon när signalen är svag eller när du åker buss, tåg eller bil, eftersom det automatiskt ökar strålningen då telefonen letar nya basstationer.
 
- Undvik att bära mobiltelefonen mot kroppen. Särskilt viktigt om du är gravid eller planerar att bli förälder i framtiden.
 
- Förvara inte mobiltelefonen nära kroppen på natten som under huvudkudden eller på nattduksbordet.
 
- Aktivera flygläge så stoppas den elektromagnetiska strålningen.
 
- Om du måste bära din mobiltelefon på dig, se till att framsidan, knappsatsen, är placerad mot kroppen och baksidan från kroppen, så att de elektromagnetiska fälten kommer bort från dig snarare än genom dig.
 
- Använd endast din mobiltelefon för att etablera kontakt eller för kortare samtal på några minuter, eftersom de biologiska effekterna är direkt kopplade till exponeringens varaktighet. Vid längre samtal, använda en fast linje med en sladdtelefon. Undvik så kallade handsfree, sladdlösa telefoner, eftersom de också använder elektromagnetisk teknik liknande mobiltelefonernas.
 
- Byt öra regelbundet under samtalet för att sprida ut exponeringen. Vänta med att sätta luren till örat tills du fått svar. Det begränsar exponeringen.
 
- Använd sms när så är möjligt i stället för att ringa ett samtal, för att på så sätt begränsa exponeringstiden och närheten till kroppen.
 
- Undvik att använda din mobiltelefon på platser som buss, tåg och bil eftersom du utsätter andra för din telefons elektromagnetiska fält.
 
- Välj en mobil med lägsta möjliga SAR-värde.
 
- Lägg mobilen en bit ifrån dig när du pratar i hörsnäcka eller headset, så kommer du längre ifrån strålningen.
 
- Undvik samtal när du har dålig täckning.
 
Dokument om forskning, mobiltelefoner och vår hälsa
Klicka här för att komma till powerwatchs sammanställning över risker med mobiltelefonen. Powerwatch är en oberoende engelsk organisation som driver debatt om elektromagnetisk strålning, mikrovågor och hälsorisker>>
 
Svensk forskning om hjärntumör och mobiltelefon>>
 
 
Fler artiklar om mobiler och hälsorisker på sund.nu>>