Publicerad: 3/28/2012
Yoga är bra för fibromyalgi-patienter
Forskare vid Oregon Health och Science University visar att yoga kan lindra symtom och förbättra funktionen hos fibromyalgi-patienter bättre än standardbehandling.
 
Yoga är bra för fibromyalgi-patienter

Fibromyalgi är en sjukdom där patienterna känner kronisk smärta. Förutom smärta, kan patienten även uppleva trötthet, sömnstörningar, stelhet, svårt att svälja samt problem med tarm och urinblåsa.
 
I studien deltog 53 kvinnor från åldern 21 och uppåt. Deltagarna hade diagnostiserats med fibromyalgi sedan minst tre månader tillbaka. Tjugofem deltagare deltog i yoga-programmet och resten fick standardbehandling.
 
Yogan som använts i studien var skräddarsydd för att hantera smärta, trötthet, sömnstörningar, och känslomässigt lidande hos fibromyalgipatienter.
 
Vid utvärderingen fann man att de kvinnor som deltagit i yoga-programmet visade väsentlig förbättring på karakteristiska fibromyalgi-symtom inklusive smärta, trötthet och humör.
 
Fakta:
Läs mer om fibromyalgi:
vattengymnastik kan lindra fibromyalgi>>
 
Kostråd som kan minska kronisk smärta som fibromyalgi>>