Publicerad: 1/23/2015
Depression lindras av regelbunden motion
Genom regelbunden motion minskar risken för vintertrötthet och depression. Vi blir helt enkelt gladare av att motionera.
 
Depression lindras av regelbunden motion

Studien är gjord av norska och engelska forskare och bekräftar att motion är bra mot depression.
 
Forskarna kom fram till att de som är fysiskt aktiva på fritiden har mindre symptom på depression än de som inte är aktiva.
 
Den goda nyheten för alla soffliggare är att det inte spelar någon roll hur hårt man tränar. Oavsett nivå av fysisk aktivitet så fick deltagarna samma effekt.
 
De som inte var fysiskt aktiva på fritiden hade nästan dubbelt så hög risk för depression.
 
Däremot kunde inte ett fysiskt aktivt arbete jämställas med att motionera regelbundet. Forskarna såg inte samma positiva effekt när arbetet är fysiskt som när deltagarna motionerade regelbundet på fritiden.
 
Detta överraskade forskarna. Deras hypotes kring detta är att det kan vara situationen omkring den fysiska aktiviteten som har betydelse. Att träna på fritiden innebär ofta en social samvaro tillsammans med vänner, vilket påverkar den psykiska hälsan i positiv riktning.