Publicerad: 1/26/2011
Vattenpipa ger samma hälsorisker som cigaretter
Hittills genomförda studier om rök från vattenpipa visar att den innehåller samma typ av skadliga ämnen och partiklar som cigarettrök, och kan därmed ge samma hälsorisker. Jämfört med cigarettrökning bildas också en större mängd rök.
 
Vattenpipa ger samma hälsorisker som cigaretter

Det finns belägg från internationell forskning för att sjukdomar som är välkända följder av cigarettrökning, till exempel lungcancer, KOL och hjärt-kärlsjukdomar, också kan orsakas av vattenpipsrökning.
 
– Vattenpipsrökning är en relativt ny företeelse i Sverige, men har på kort tid brett ut sig och bör därför tas på stort allvar, säger Natasha Anderberg vid tobakspreventiva enheten, Universitetssjukhuset Örebro.
 
Det behövs dock mer forskning på området, bland annat om hur skadlig den passiva röken är och forskning om vattenpipsrökning i svenska förhållanden.
 
Bland ungdomar tycks kunskapsnivån vara låg om hur vattenpipsrökning påverkar hälsan. Ungdomar uppfattar röken från vattenpipa som mindre farlig än den från cigaretter och att tobak för vattenpipa skulle innehålla mindre nikotin.
 
– En gammal myt är att vattnet filtrerar bort farliga ämnen. Den stämmer inte, utan många ämnen och partiklar inhaleras av den som röker vattenpipa. Myterna riskerar att skapa en tillåtande attityd till rökning av vattenpipa, säger Natasha Anderberg.
 
Gruppsamtal med ungdomar visar också att det är sötad tobak som används mest bland unga. Den upplevs smaka gott, är len, mild och lätt att inhalera.
 
– Smaktillsatser gör att tobaken upplevs som mindre farlig vilket den inte är, de kamouflerar istället obehagliga ämnen och lukter i tobaksröken. Att ungdomar inte upplever vattenpipsrökning som farligt beror på stor okunskap om riskerna, bland både vuxna och ungdomar. Det behövs mer information om riskerna till alla som på olika sätt möter barn och ungdomar menar Natasha Anderberg.
 
Ungdomar beskriver också att det är lätt att få tag på tobak till vattenpipa trots att de är under 18 år. Tobak som säljs för vattenpipa saknar dessutom ofta varningstexter. Kommunernas tillsyn över försäljningsställen behöver därför ske i större utsträckning än idag.
 
Fakta:
Risker med vattenpipsrökning:
 
- En vattenpipsession på en timma motsvarar röken från 100 cigaretter.
 
- Att dra in rök i lungorna är alltid farligt vare sig den innehåller tobak eller ej.
 
- Man får i sig kolmonoxid, tungmetaller och andra cancerframkallande ämnen.
 
- Ger nikotinberoende.
 
- Ökad smittspridning genom att samma munstycke används.
 
Källa: folkhälsoinstitutet