Publicerad: 3/28/2011
Svår stress kan påverka fostrets immunförsvar
En ny studie visar att barn till mödrar som har, innan graviditeten eller under, utsatts för en hög stress löper större risk att hamna på sjukhus på grund av sjukdom.
 
Svår stress kan påverka fostrets immunförsvar

En stressande situation kan vara en skilsmässa eller en närståendes död.
 
- Barn vars mödrar upplevde en stressande händelse, såsom död av en älskad eller en skilsmässa, medan de var gravida hade 71 procent ökad risk för att läggas in på sjukhus med en allvarlig smittsam sjukdom än barn till kvinnor som inte genomgår prenatal stress, sade forskaren Nete Munk Nielsen, epidemiolog vid Statens Serum Institut i Danmark.
 
Nielsen förklarar att även de barn till mödrar som hade upplevt en stressituation upp till 11 månader innan befruktningen hade 42 procent högre sannolikhet att hamna på sjukhus av just en smittsam sjukdom än de barn med mammor som inte hade drabbats.
 
- Vi tror att detta beror på att effekterna av mer långvarig stress efter en påfrestande livshändelse, berättar Nielsen.
 
Forskarna gick igenom hälsodata för cirka 1,6 miljoner danska barn födda mellan 1977 och 2004, och frågade mamman om de hade upplevt en sorg efter en död make eller ett barn eller om de hade skilt sig innan graviditeten.
 
Därefter följde man barnen från fyra veckor efter födseln tills de fyllt 15 år.
 
- Forskarna har valt att mäta stress efter just dessa händelser eftersom den ena makens död, ett barns död och skilsmässa anses vara några av de mest förödande och stressande händelser i livet, säger Nielsen.
 
Resultatet från undersökningen var att barnen som hade blivit utsatta för moderns stress i livmodern hade 71 procent ökad risk att hamna på sjukhus för smittsamma sjukdomar.
 
De barn vars moder hade varit med om traumatisk händelse 11 månader innan befruktningen hade 42 procents högre risk att hamna på sjukhus för en smittsam sjukdom.
 
Däremot hittade man inget samband mellan en moders traumatiska upplevelse 12-35 månader innan befruktningen. Av alla barn som hade utsatts för den här stressen genom sin moder riskerade 67 procent att läggas in på sjukhus under sitt första levnadsår.
 
Orsaken till att modern kan överföra stress till sitt barn och på så sätt påverka barnets immunförsvar vet man inte än men man tror att kvinnor som är med om den här typen av stress även kan dra på sig ohälsosamma beteenden som rökning, drickande av alkohol, äta dåligt och få i sig läkemedel. Den typen av beteenden kan påverka barnets immunförsvar.
 
- Biologiskt sätt är det också möjligt att höga galter av stresshormoner överförs från modern till fostret, säger Nielsen.
 
Kathleen M. Gustafson, chef för ett medicinskt universitet i Kansas, förklarar att dessa stresshormoner som kan överföras till fostret i magen, förutom immunförsvaret, även kan påverka fostrets hjärna.
 
- Den här studien tittar på livsförändrande situationer som har skapat en stark stress och i sin tur påverkat fostret. Det är viktigt att komma ihåg att de stressande händelser i den nya studien skiljer sig från det normala typer av stress som vi människor möter varje dag som ett försenat tåg, säger Gustafson.