Publicerad: 2015-03-22
Meditera bort din värk
Forskning visar att du varken behöver gå en kurs på flera veckor eller sitta på en kudde och meditera hela dagarna för att meditationen ska ha en positiv påverkan på din hälsa. Det räcker med en snabbkurs i meditativa tekniker för att kraftigt minska känsligheten för smärta.
 
Meditera bort din värk

I en studie fick sammanlagt 15 frivilliga män och kvinnor delta. Alla skulle delta i två 20-minuters pass med meditativ träning två gånger under fyra dagar, vilket sammanlagt blir 80 minuters meditation.
 
Båda gångerna fick deltagarna utsättas för en smärta på cirka 49 graders värme på vaden. Resultatet blev att deltagarna i genomsnitt upplevde det 57 procent mindre obehagligt och 40 procet mindre intensivt den andra gången de mediterat.
 
Enligt forskarna är minskningen av smärtan betydligt större än i liknande studier där man har använt sig av placebopiller, hypnos, morfin eller andra smärtstillande läkemedel.
 
Resultaten är dock inte helt förvånande eftersom forskning på senare tid har visat att just buddhistisk meditation, även kallad mindfulness, kan hjälpa människor att hantera smärta, oro och en rad fysiska och psykiska problem. Men man har tidigare trott att det krävs flera veckors utbildning för att uppnå detta, inte bara några dagar.
 
Den meditation man har använt sig av i studien är Shamatha som, liksom andra former av mindfulness, innebär att under med meditationen observera vad som händer i sitt egna sinne och sin kropp utan att hålla fast vid någon tanke eller något döma och samtidigt fokusera på sin andning eller ett mantra.
 
Under studien använde man hjärnscanning för att se hur hjärnan påverkades. Forskarna tittade på den del av hjärnan som kallas för somatosensoriska cortex, vilket visar som en slags karta över hela kroppen. Man utförde en hjärnscanning före och efter meditationen och kunde se en rad förändringar som visar att meditatonen fysiskt minskar smärtan.
 
Scanningen visade även att de områden av hjärnan som ansvarar för att hålla fokus och bearbeta känslor också var mer aktiva under meditationen, och aktiviteten var högst hos de personer som rapporterade störst minskningar av smärta.
 
- Det är inte bara en sak som händer, mindfulness meditation innehåller flera mekanismer som innebär flera vägar till smärtlindring, påpekar Zeidan, en av forskarna bakom studien.
 
Man har tidigare vetat att meditation kan lindra smärta, men man har trott att det beror på en ökad medvetenhet hos individen att själv kunna styra sin uppfattning om smärtan.
 
- En hjärnscanning visar klart att båda processerna äger rum. Meditation kan ändra smärtans natur innan hjärnan ens har hunnit uppfattat den, vilket gör att människor som mediterar har lättare att hantera den. Man kan verkligen säga att meditation trimmar din hjärna i form, säger Katharine MacLean, forskare på meditation.
 
Hon påpekar att en viktig följdfråga av studiens resultat är om detta fungerar på smärta, speciellt kronisk smärta, som händer i det verkliga livet och som sällan kommer ensam utan även kan innebära depression eller trauman.
 
- Det är såklart mer komplext i verkligheten än i ett laboratorium. Men ibland handlar smärta mer om lidande än det handlar om just fysisk smärta. Ibland är det just lidandet som är den svåraste delen att behandla så kanske mindfulness meditation är rätt medicin för det problemet, säger MacLean.
Fakta:
Läs mer om meditation:
 
Meditation för alla>>
 
Hälsobehandlingarna som ger bättre hälsa>>
 
Meditation ger dig mest energi>>