Publicerad: 4/26/2011
För lite sömn gör dig tjock
Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med internationella kollegor sett att för lite sömn kan få kroppen att minska energiförbrukningen samtidigt som den lagrar extra mycket näring. I långa loppet kan detta leda till fetma.
 
För lite sömn gör dig tjock

Inom forskningen om sjukdomar är det tidigare känt att det finns ett samband mellan sömnbrist och fetma. Det har dock inte funnits lika mycket kunskap om de endokrinologiska mekanismerna - mekanismer som är kopplade till hormoner.
 
I studien undersöktes unga män vid två olika tillfällen. Den första gången fick de sova en hel natt, åtta timmar, och den andra gången fick de vara vakna i ett helt dygn.
 
Efter det sömnlösa dygnet visade männen en minskad basal energiförbrukning, det vill säga en minskad förbrukning av den energi som behövs för att underhålla kroppens vitala funktioner.
 
De uppvisade också en hög lagring av näringsämnen i kroppens energiförråd. I förlängningen leder detta till att kroppens vikt ökar.
 
Forskarna märkte dessutom att försökspersonerna hade höga ghrelinnivåer efter sömnbrist. Ghrelin är ett hormon som huvudsakligen produceras i magen. Det finns bevis för att detta hormon ökar födointaget och minskar energiförbrukningen hos människor.
 
- Detta kan vara en endokrinologisk mekanism som delvis förklarar varför människor med dåliga sömnvanor har högre risk att bli överviktiga och utveckla fetma. Fetma är starkt associerat med sjukdomar som typ-2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Därför är det så viktigt med bra sovvanor, säger Christian Benedict, forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.