Publicerad: 5/31/2011 Uppdaterad: 6/2/2011
Mobiltelefoner ger troligen cancer
En ny genomgång av studier om mobiltelefoner och deras hälsorisker visar att de ökar risken för cancer, särskilt i hjärna och hörselnerv.
 
Mobiltelefoner ger troligen cancer

IARC, ett arbetsorgan inom WHO, har gått igenom den senaste forskningen inom mobilstrålning och cancer. Deras slutsats är att radiofrekventa fält från mobiltelefoner troligen är cancerframkallande.
 
Bedömningen baseras huvudsakligen på tidigare studier som antyder att strålningen från mobiltelefoner kan öka risken för hörselnervstumör och en viss typ av elakartad hjärntumör.
 
Med tanke på hur folkhälsan kan påverkas av de här resultaten är det viktigt att det utförs mer forskning om långsiktig, intensiv användning av mobiltelefoner. I väntan på sådan forskning är det viktigt att vidta åtgärder för att minska exponeringen, som att använda handsfree eller skicka sms, säger IARCs chef Christopher Wild i ett pressmeddelande.
 
Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att den som talar i mobiltelefon ska använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen under samtal. Detta är särskilt viktigt för unga eftersom de kommer att använda mobiltelefon under lång tid.
 
Fakta:
Läs mer om elektromagnetisk strålning och hälsoråd:
 
Hälsoråd som minskar strålningen från din mobiltelefon>>
 
Elektromagnetisk strålning - så minskar du risken>>
 
Iphone 4 - är mobiltelefoner en hälsorisk?>>