Publicerad: 6/15/2011
God sömn ger livskvalitet
Vi har sedan tidigare vetat att sömnbrist är dåligt för vår hälsa ur många aspekter. Ny forskning visar dessutom att det inte bara är brist på sömn som kan ge negativa effekter utan även för mycket sömn.
 
God sömn ger livskvalitet

Lagom med sömn är bäst. Den nya studien visar att sex till nio timmars sömn per natt, ger både livskvalitet och lägre risk att drabbas av depression.
 
Bland deltagarna som uppgav att de hade en bra hälsa fanns det en större andel som sov normalt, dessa personer visade sig även ha en signifikant lägre risk för depression jämfört med personer som sover kortare eller längre med perfekt hälsa.
 
– Dessa resultat är viktiga eftersom de ger mer information om vikten av att få tillräckligt med sömn. Folk kan räkna med att deras livskvalitet skulle kunna minska om de inte får tillräckligt med sömn, men de kanske inte inser att även för mycket sömn kan ha en negativ inverkan, säger den ansvarige forskaren Dr Charles Bae.
 
Förvånande resultat
Bae och hans kollegor har analyserat uppgifter från 10 654 patientjournaler, som samlades in mellan januari 2008 och maj 2010. Försökspersonerna hade alla en medelålder på 52 år.
 
Livskvalitet bedömdes med hjälp av frågeformulär, ett standardiserat mått på hälsofall där forskarna använde sig en speciell metod för att uppskatta resultaten med hänsyn till ålder, kön, ras och civilstånd.
 
– Det var överraskande att se resultaten. Oavsett om de sov mindre än sex timmar eller mer än nio timmar så var både för lite och för mycket sömn förenad med en minskning i livskvalitet och ökade depressiva symptom. Jag trodde att det skulle ske förändringar i livskvalitet och graden av depressiva symtom för både korta och lång sömn men förväntade mig inte att dessa förändringar skulle vara lika i båda grupperna, sade Bae.
 
Fakta:
Tips för god sömn
Regelbunden motion, regelbundna tider och ett rum som är lugnt, svalt och mörkt är några av tipsen.
 
Några andra är att inte arbeta i sängen utan gör det till en lugn plats i hemmet, att varva ner några timmar innan du ska gå och lägga dig, undvik att gå och lägga dig hungrig och undvik uppiggande drycker eller socker på kvällen.
 
Läs mer om sömn:
Är du en prinsessa på ärten?- Så sover du som Törnrosa>>
 
Därför är det viktigt med en god natts sömn>>
 
Kvinnor behöver mer sömn än män>>