Publicerad: 11/10/2011
Spannmål kan motverka högt blodtryck
Att äta spannmål till frukost, särskilt hela korn av spannmål, kan minska risken att utveckla högt blodtryck visar en ny studie.
 
Spannmål kan motverka högt blodtryck

En tallrik om dagen med spannmål kan minska risken att drabbas av högt blodtryck med upp till 25 procent.
 
- Vi fann en 20 procent lägre risk att utveckla högt blodtryck hos de som åt hela korn av spannmål till frukost minst sju gånger i veckan. Och i kombination med andra hälsosamma livsval som ett lågt intag av natrium och fysisk aktivitet kan man dra ner ännu mer på risken att drabbas av kronisk hypertoni, säger Dr. Jinesh Kochar, forskningsledare i den aktuella studien.
 
Spannmål är skördade och tröskade sädeskorn från till exempel korn och havre. Enligt Livsmedelsverket bör kvinnor få i sig 70 gram fullkorn om dagen medan män bör få i sig 90 gram. Det motsvarar ingefär 1 portion havregrynsgröt, två skivor knäckebröd eller en portion med fullkornspasta.
 
Mer än hälften utvecklade högt blodtryck
Studien startade 1982 och sammanlagt deltog 13.368 manliga doktorer. Ingen av dessa män hade högt blodtryck när studien startade. Forskarna har sedan följt upp resultaten under mer än 16 år och resultaten visar att 54 procent av männen har utvecklat hypertoni, alltså högt blodtryck. Just högt blodtyck kan leda till högre risk att drabbas för hjärtsjukdomar och stroke.
 
Kronisk hypertoni innebär högt blodtryck och förekommer hos 10-20 procent av den svenska befolkningen. Riskfaktorer är rökning, övervikt och nedsatt insulinkänslighet. Ju fler faktorer som stämmer in, desto större risk har man att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.
 
Mer spannmål minskar risken
Man delade in männen i fyra grupper, efter hur mycket spannmål de konsumerade. När man tittade på resultaten efter männens ålder fann man att män som åt spannmål minst en gång i veckan minskade risken för högt blodtryck med 8 procent jämfört med män som inte åt någon spannmål.
 
De män som åt spannmål två till sex gånger i veckan sänkte risken med 16 procent, och de som åt spannmål sju gånger eller fler per vecka minskade risken med hela 25 procent.
 
Forskarna tog även hänsyn till andra faktorer som påverkar hälsan som vikt, rökvanor, alkoholintag, intag av frukt och grönsaker, fysisk aktivitet och om personen hade haft diabetes.
 
Hela korn bättre än raffinerade
Utöver dessa resultat om minskad risk för högt blodtryck visade studien även att resultatet blev bättre vid intag av hela spannmål är raffinerat. Dr Kochar tror att den effekten delvis beror på att hela korn av spannmål har ett högt fiberinnehåll och fullkorn ökar insulinkänsligheten och minskar inflammation.
 
Dr David L. Katz, chef vid Yale University School of Medicine, konstaterar att tidigare forskning har gett samma resultat, att ett högt intag av fullkorn kan sänka blodtrycket, både på kort sikt och på lång sikt.
 
- Det är många mekanismer som ger den här positiva effekten. Spannmål innehåller vitaminer och mineraler som kalium som direkt kan kopplas till positiva effekter på blodkärlen. En annan bidragande faktor är lösliga fibrer som sänker blodsockret, lipid-och insulinnivåer och i sin tur sänker blodtrycket, säger han.