Publicerad: 9/5/2011
Dopning ett växande problem
Det finns indikationer på ökad förekomst av dopningsmedel utanför idrotten den senaste femårsperioden. Ett dopningsfritt samhälle är ett folkhälsomål för Sverige.
 
Dopning ett växande problem

Anledningen till att använda dopningsmedel varierar. Historiskt sett har det främsta skälet varit att öka den idrottsliga prestationen. I dag är syftet framför allt att närma sig ett kroppsligt ideal eller uppnå en såväl fysisk som psykisk förändring för att få pondus eller förbättra sin förmåga att slåss och skrämmas.
 
– Vi vet att den typiske användaren är en man mellan 18 och 34 år som styrketränar på gym. Det är därför viktigt att vi utvecklar och sprider metoder för att arbeta förebyggande på gymmen, säger Kajsa Mickelsson, utredare på Folkhälsoinstitutet.
 
Statistik visar att en procent av männen någon gång har provat dopningsmedel. Användningen bland kvinnor är mer begränsad. Den senaste femårsperioden har dopningsfrågan alltmer uppmärksammats som ett samhällsproblem både i politiken och bland yrkesverksamma.
 
Dopning påverkar omgivningen
När ett missbruk av Anabola androgena steroider, AAS, påbörjas är det inte bara den som använder preparaten som drabbas utan även många i personens närhet. Anhöriga beskriver i samtal och biverkningsrapporter till Dopingjouren att de ofta påverkas negativt när en person som står dem nära missbrukar AAS.
 
De ser att den närstående förändras både fysiskt, psykiskt och socialt. De kan drabbas av aggressionsutbrott, svartsjuka och våld och är i stort behov av stöd.
 
Det finns en tydlig koppling mellan användning av kosttillskott och dopningsmedel. Användningen av kosttillskott bland de som dopar sig är hög.
 
I flera fall är målet för användningen likartad, men preparaten hamnar på olika sidor lagen. Det råder en osäkerhet i kosttillskottsbranschen och en del kosttillskott har visat sig kunna innehålla dopningsmedel.
 
Fakta:
Kännetecken på att någon dopar sig:
Det finns många olika biverkningar vid missbruk av muskeluppbyggande preparat, och de är inte alltid lika tydliga hos alla missbrukare. Ju fler symtom som finns hos personen desto större är sannolikheten att det handlar om ett AAS-missbruk.
 
Följande symtom kan vara kännetecken på ett missbruk av anabola androgena steroider(AAS):
 
Fysiska
• Snabb och kraftig viktökning, p.g.a. ökad muskelmassa.
• En oproportionerlig muskelutveckling, framförallt omkring bröst, nacke och skuldror.
• Kraftig ökning av akne, framförallt på rygg, skuldra och bröst. Aknen kan vara slemmiga och vara lättblödande.
• Gynekomasti
• Stickmärken i de stora muskelgrupperna, stjärt, lår och skuldra.
• Tecken på gulsot.
• Striae (hudbristningar) vanligtvis mellan stora bröstmuskeln och biceps, men även på rygg och lår.
• Testikelatrofi (krympande testiklar)
• Förändrad sexlust - med ökad sexlust i början av kur som därefter helt kan upphöra efter avslutad kur.
• Erektionssvårigheter
• Ett svullet och plufsigt utseende pga. ödem (ökad vätskemängd i kroppen)
• Ett stort behov av annan medicin t ex potensmedel, smärtstillande medel, sömnmedel och blodtrycksmedicin.
• Mer hår på kroppen eller håravfall.
 
Psykiska
• Depressioner, nedstämdhet, psykoser och paranoia.
• Tränings-, kost- och kroppsfixering.
• Kraftiga svängningar i självförtroendet och självkänslan - under kur för mycket och mellan kurer för litet.
• Humörsvängningar såsom: nedstämdhet (efter kur), upprymdhet (under kur), irritabilitet och aggressivitet.
• Φkad aggressivitet.
• Sömnproblem såsom ökad vakenhet eller omvänd dygnsrytm.
• Döljande av piller och ampuller.
• "Smusslande", undanflykter och bortförklaringar.
 
Därutöver gäller för kvinnor:
• Oregelbundna menstruationer.
• Klitorisförstoring.
• Tendens till skäggväxt och ökad kroppsbehåring.
• Mörkare röst.
• Risk för fosterskada ifall kvinnan har missbrukat AAS.
 
Dopningens biverkningar
 
• Allvarliga fysiska, psykiska och sociala problem såsom allvarliga depressiva symtom och aggressivitet.
 
• Ger effekter och bieffekter i de flesta av kroppens organsystem.
 
• Speciella androgena receptorer aktiveras. Dessa finns i muskler, könsorgan, skelett, lever, njurar, fettväv och hjärna. AAS påverkar direkt eller indirekt signalsystem i hjärnan som styr psykiska och sociala beteenden.
 
• Kan leda till beroende av såväl själva dopningsmedlet som av andra droger.
 
• Φkar risken att dö i förtid.
 
Hjälp att sluta med doping
Om du känner någon som dopar sig eller vill ha hjälp att komma ur ditt missbruk.
 
Kontakta Dopingjourens telefonrådgivning 020-546 987.
 
 
Källa: folkhälsoinstitutet, dopingjouren
 
Läs mer om doping:
Var femte person på ”hard core gym” använder anabola>>
 
Anabola steroider påverkar hjärnan>>