Publicerad: 9/9/2011
Tonåringar som dricker alkohol får varaktiga förändringar i hjärnan
Experter är överens om att åren i tonåren är bland den mest känsliga peroden för hjärnans utveckling. Ny forskning visar att berusningsdrickande i tonåren riskerar att ge varaktiga förändringar i hjärnan som påverkar deras liv som vuxna.
 
Tonåringar som dricker alkohol får varaktiga förändringar i hjärnan

Tonåren är en period i en människas liv där hjärnan utvecklas väldigt mycket. Det är nämligen då tillväxten av hjärnbarken sker och det är under just den perioden som vi lär oss att anpassa oss till livets krav, medan vi sakta men säkert går mot vuxenlivet.
 
- Tonåren är också en tid då hjärnans utveckling av nervbanor är extra känsliga för störningar. Både vår forskargrupp och andra har visat att hjärnbarken hos växande tonåringar är mycket känsligare för skada än en vuxen persons hjärnbark som får i sig samma mängd alkohol. Den viktiga frågan vi bör ställa oss är vilken påverkan alkoholdrickande har under tonåren på hjärnan och hur kan det påverka våra liv som vuxna, säger Fulton Crews, professor i farmakologi och chef vid North Carolina University.
 
I över ett decennium har Crews forskat på mekanismer, egenskaper och funktionella konsekvenser av just alkoholkonsumtion på hjärnan. Hans senaste studie gjordes på laboratoriemöss och pekar på att alkoholdrickande kan leda till subtila men bestående förändringar i hjärnans frontala bark som i sin tur kan påverka personers beslutsfattande och beteenden som vuxna.
 
Minskad aktivitet för signalsubstanser
För att ta reda på vilken påverkan alkoholkonsumtion i tonåren har på oss som vuxna använde sig forskarna av magnetisk resonanstomografi (MRT). I en separat studie framkom att även djuren har mycket mindre beteendemässig flexibilitet jämfört med de som inte har exponerats för alkohol.
 
Signalsubstanser är de kemikalier i kroppen som tillåter överföring av signaler från en nervcell till en annan. Studien visade minskningar i aktiviteten hos vissa av dessa signalsubstansers hela 24 timmar efter alkoholintag hos ungdomar. Som vuxna visade djuren en ännu större minskning, i genomsnitt 73 procentenheter. Det ger givetvis konsekvenser.
 
- Vår forskning talar för att de mänskliga individer som dricker mycket alkohol under tonåren kan vara mer benägna att ha underskott i att kunna anpassa sig framgångsrikt till nya livssituationer som vuxna, möjligen kopplas till kemiska och eller strukturella förändringar i frontala hjärnbalken. Detta är den del av hjärnan som tillåter oss att förutsäga konsekvenserna av våra handlingar, kontrollera våra impulser, förfina våra resonemang, och utvärdera lång-och kortsiktiga belöningar, säger Crews.
 
Crews påpekar att deras forskning visar att konsekvenserna av människors alkoholkonsumtion blir stora trots att förändringarna i hjärnan är subtila.
 
- Det är ingen tvekan om de långsiktiga konsekvenserna av de minderårigas alkoholdrickande. Man diskuterar om risker för alkoholförgiftning under tonåren eftersom det är tydligt att de som är drivande också är mer benägna att råka ut för olyckor eller delta i andra olämpliga beteenden men ingen talar om hur du kan bli en mindre intelligent, lynnig, eller impulsiv som individ i framtiden, säger Crew.