Publicerad: 8/22/2012
Folksjukdomar ökar risken för cancer
En studie på 20.000 svenskar visar att våra vanliga folksjukdomar ger ökad risk för cancer.
 
Folksjukdomar ökar risken för cancer

Forskare vid Lunds universitet har i sin studie visat att de som insjuknar i diabetes har en ökad risk att senare drabbas av bröstcancer samt cancer i lever, tjocktarm, bukspottkörtel och urinblåsa.
 
Hos de som lider av fetma är det vanligare med cancer i livmodern, tjocktarm och njure samt för dem över 60 år även bröstcancer. Resultaten bygger på en populationsbaserad registerstudie av hela Skånes befolkning.
 
Mer kunskap om hur våra vanliga sjukdomar kan kopplas till ett senare cancerinsjuknande kan hjälpa inte minst primärvården att ge tidigare diagnos på cancer och att arbeta förebyggande för att minska insjuknanden, säger Bo Attner.
 
Forskarna menar att fysisk aktivitet och sunda kostvanor är nyckeln till att förhindra att folksjukdomarna utvecklas.
 
Undvik övervikt och fetma och förhindra diabetes typ 2. Det kan ha betydelse för om vi får cancer eller ej. Samtidigt får vi stora hälsoekonomiska effekter, avslutar Attner.