Publicerad: 9/4/2012
Enkla hälsoråd gav resultat
En förändrad livsstil kan vara räddningen undan dålig hälsa. En ny och billig metod som testats vid vårdcentraler på Hisingen i Göteborg har fått hundratals patienter att både gå ner i vikt och sänka blodtryck och blodsocker.
 
Enkla hälsoråd gav resultat

Mer än 20.000 patienter inom primärvården i Göteborg fick erbjudande om att besvara frågor om sin nuvarande livsstil och den egna motivationen till att förändra den.
 
Patienterna fick sedan möjlighet att kontrollera blodtryck och blodsocker, och erbjöds en mer omfattande och självinstruerande hälsoprofil att göra hemma. Av dessa valde 2.120 patienter att fullfölja det kompletta programmet.
 
Resultaten visar att de patienter som engagerade sig via enkäten både sänkte sitt blodtryck och blodsocker, gick ner i vikt och minskade sitt midja-stuss-mått.
 
–Personer som besöker vårdcentralen är ofta mer mottagliga för samtal om hälsa och livsstil. Samtidigt visar Socialstyrelsens kartläggning att primärvården har otillräckligt med tid, resurser och kunskap för att arbeta med livsstilsfrämjande åtgärder. I det här projektet lanseras en modell som är billig, enkel och pedagogisk men samtidigt effektiv, säger Ann Blomstrand, distriktsläkare och forskare vid enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska akademin och medicinskt ansvarig för projektet.
 
Rent medicinskt såg forskarna en medelvärdesförbättring av det systoliska blodtrycket och blodsockerhalten bland både män och kvinnor med ohälsosamma värden.
 
Kvinnorna förbättrade alla biologiska variabler som vikt, BMI, midjeomfång, midja-stuss-mått, blodtryck och blodsocker. Kvinnorna förbättrade också alla livsstilsfaktorer, och männen minskade rökning och alkoholintag, förbättrade kosten och ökade sin fysiska aktivitet.
 
Eftersom det inte ingått en jämförande kontrollgrupp i studien måste resultaten enligt Ann Blomstrand rent vetenskapligt tolkas med försiktighet.
 
–Men huvudbudskapet kvarstår: ett lågbudgetprogram med stegvis intervention kan genomföras i den ordinarie primärvårdsverksamheten och ge goda resultat.
Fakta:
Läs mer om en sund livsstil
En sund livsstil förlänger dina telomerer och skjuter upp åldrandet>>
 
Ät nyttigt och minska risken för hjärtinfarkt>>
 
Så minskar du risken för cancer>>