Publicerad: 9/21/2012
Halsflussbakterien streptokocker snart avslöjad
Inom fem år finns troligtvis en metod för att förstå hur halsfluss-bakterien streptokocker orsakar sjukdom, vilket kan ge framtida, bättre mediciner.
Penicillin biter visserligen på streptokockerna, men för att få ner anbibiotika-användningen i världen behövs andra slags mediciner.
 
Halsflussbakterien streptokocker snart avslöjad

Halsfluss, orsakad av streptokock-bakterier, drabbar varje år 700 miljoner människor. Desutom dör 600.000 personer varje år av blodförgiftning, orsakad av samma bakterie.
 
Problemet är att idag vet man väldigt lite om hur streptokock-bakterien orsakar sjukdom. Hittills har man bara kunnat studera dem i konstgjorda miljöer utanför kroppen, men eftersom de där är utanför sin naturliga miljö avslöjar de inget om vilket tillvägagångssätt den använder för att ta sig in i kroppen, säger Johan Malmström, forskare i Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola.
 
Johan har i sitt arbete utgått från en så kallad masspektrometri-teknologi, som han med hjälp av bioinformatik, dataanalys och egenutvecklad mjukvara skapat en ny variant av. Masspektrometri är ett sätt att mäta flera av bakteriernas proteiner på samma gång.
 
Med den här teknologin kan man skrapa patienten i halsen och mäta bakterien vid själva infektionsstället.
 
Hittills har vi sett stora skillnader i bakteriens proteinmönster vid en infektion vilket ger ledtrådar till bakteriens sjukdomsframkallande egenskaper, säger Johan Malmström.
Fakta:
Vad är halsfluss
Halsfluss är en infektion som orsakas av bakterier i halsmandlarna, oftast streptokockbakterier. Halsfluss är vanligast under tidig höst och vår. Halsfluss smittar när man tar någon i hand eller kysser någon som har sjukdomen. För att undvika smitta kan det vara bra att tvätta händerna ofta och undvika handkontakt med personer som har halsfluss.
Vanliga symtom på halsfluss är ont i halsen när man sväljer, grötigt tal, känner sig sjuk eller har feber.
 
 
Källa: 1177