Publicerad: 7/6/2016
Sätt gränser och stärk din inre glöd
Har du svårt att säga nej till saker som du inte vill göra? Stress är idag en av de vanligaste hälsoriskerna, särskilt bland kvinnor. Inte alltför sällan hänger stressen ihop med dålig självkänsla. Vi vågar helt enkelt inte säga ifrån då vi skulle behöva göra det.
 
Sätt gränser och stärk din inre glöd

Fullspäckade arbetsscheman, hämtning och lämning på förskola, träffa vänner, matinköp, tvätta och städning av hemmet. Oftast är dagarna i almanackan ständigt nedklottrade med saker som ska göras eller tider som måste passas.
 
Du vill vara en god arbetskollega, närvarande förälder, förstående vän och partner. Inte konstigt om du ibland upplever vardagen som ett gränslöst stressinferno utan dess like.
 
– Nuförtiden ska vi göra många saker samtidigt. Oftast hinner du inte ens avsluta en uppgift innan nästa tar vid, vilket kan upplevas som stressigt, säger Kerstin Söderberg, stressterapeut, föreläsare och kostrådgivare.
 
Kvinnor exponeras i stor utsträckning för stress och har svårt att säga nej till saker som de inte vill göra. De har höga krav på sig själva, både i arbetet och på hemmaplan. Då arbetsdagen är avslutad och de kommer hem tar nästa jobb vid.
 
– Kvinnor tar ofta stort ansvar hemma. Dessutom analyserar många kvinnor allting som de gör och tänker mycket på vad de ska göra, säger Kerstin.
 
Osund stress
Även om stress oftast associeras med ohälsa är det långt ifrån alltid som det förhåller sig på det viset. Stress gör att vi får saker gjorda och många gånger mår människor bra av att ha mycket att göra. Dessutom är vi tåliga för ganska höga stressnivåer.
 
– Det viktiga är att vi återhämtar oss emellanåt. Läs en bok eller ta en promenad för att slappna av, säger Kerstin.
 
Men när stress påverkar sömnen, eller gör så att vi ständigt känner oss arga eller irriterade har det gått för långt. Huvudvärk, magont och att känna dåligt samvete så fort du inte arbetar är tydliga indikationer på att det gått överstyr. Då är det viktigt att ta tag i problemen i ett tidigt skede för att förhindra att det blir ännu värre.
 
Träning motverkar
Motion är som bekant ett bra sätt att hålla stressen i schack. Ett forskarteam från USA presenterade under 2012 en studie som visar att yoga kan vara en effektiv behandling för patienter med stressrelaterade psykologiska och medicinska tillstånd som depression, ångest, högt blodtryck och hjärtsjukdomar.
 
Folkhälsoinstitutet rekommenderar oss att träna åtminstone tre 30-minuterspass i veckan. Under träningen minskar nivåerna av stresshormoner i kroppen, andningen normaliseras och vi blir matta och avslappnade. Vid fysisk aktivitet ökar halterna av endorfiner och serotonin, kroppens ”må bra-substans”. Kerstin Söderberg betonar vikten av regelbunden motion.
 
– Träning är en nyttig form av stress om kroppen får återhämta sig efteråt.
 
Säg ifrån
Att våga sätta ned foten och säga vad du känner är avgörande för att komma till rätta med stressproblemen. Det är du själv som måste ändra på din livsstil, ingen annan kan göra det jobbet åt dig. Planera och prioritera dina uppgifter noga. Behöver du verkligen göra alla saker samtidigt? Inte alltför sällan beror stressen på att vi helt enkelt prioriterar fel saker.
 
– Det är också viktigt att tydligt kommunicera dina behov för omgivningen. Ingen kan läsa dina tankar. Ta det steg för steg. Börja med att säga nej till personer som du känner dig trygg med, säger Kerstin.
 
Ett annat tips är att föra dagbok, vilket tydliggör vilka konkreta situationer som framkallar stress. Dessutom får du en god helhetssyn över vardagen samt hur du kan förvalta tiden på det sätt som passar just dig bäst.
 
Stå upp för dig själv och dina behov. Då märker du samtidigt att du möts av respekt och dina krav synliggörs, först då känner du dig stark inifrån och ut.
Fakta:
Forskning om stress:
Forskarna från Boston University School of Medicine, New York Medical College och Columbia College fastställde i rapporten att yoga kan vara en alternativ behandling för personer som lider av stressrelaterade psykologiska och medicinska tillstånd.
 
Dessa tillstånd kan nämligen orsaka obalans i nervsystemet och också innebära att nivån av signalämnet gammaaminosmörsyra, även kallad GABA, sjunker. För låg koncentration av GABA leder till överaktivitet i cellerna, en effekt av detta är epilepsi.
 
Forskningen pekar på att yoga kan bidra till att stabilisera dessa nivåer i kroppen.