Publicerad: 10/15/2012
Mycket gifter i mobilen
Mobiltelefonerna är fulla med gifter som bly och kvicksilver visar en ny amerikansk undersökning. Det gäller alla mobiler, även dom nyaste mobilerna.
 
Mycket gifter i mobilen

Undersökningen visar att alla mobiler innehöll minst en av följande farliga kemikalier: bly, brom, klor, kvicksilver och kadmium.
 
- Även de bästa telefonerna i vår studie innehåller kemiska risker. Dessa kemikalier, som är kopplade till fosterskador, nedsatt lärande och andra allvarliga hälsoproblem, har hittats i marken vid nivåer från 10 till 100 gånger högre än bakgrundsnivåerna på e-avfall vid återvinningsstationer i Kina. Vi behöver bättre federal reglering av dessa kemikalier, och vi måste skapa incitament för utformning av grönare hemelektronik, säger Jeff Gearhart, forskningschef vid Ecology Center och grundare av HealthyStuff.org.
 
En studie från 2004 visade att tre fjärdedelar av alla mobiltelefoner läcker bly på nivåer som skulle kvalificera dem som farligt avfall. Men det är svårt att spåra elektronikavfall, eftersom 50-80 procent exporteras till länder som Kina, Indien, Pakistan, Vietnam och Filippinerna. Där finns det en arbetsintensiv, informell infrastruktur som oftast saknar åtgärder för att skydda miljö och människors hälsa.
 
Källa: healthystuff.org