Publicerad: 11/8/2012
Alkohol ökar risken för cancer - även i små mängder
Att dricka ett glas vin om dagen anses som hälsosamt, men nu visar nya forskningsresultat att små mängder alkohol kan öka risken för cancer.
 
Alkohol ökar risken för cancer - även i små mängder

I en studie som nu publicerats i den brittiska tidskriften Carcinogenesis har forskare vid Stockholms universitet i ett Europeiskt samarbete undersökt skador på arvsmassan som uppstår när vi dricker alkohol, och som i sin tur kan leda till cancer.
 
Det som är unikt med undersökningen är att man studerat de skador som alkoholen orsakar på arvsmassan vid mycket låga doser genom en relativt ny och känslig metod som kan användas för att studera både djur och människor.
 
Forskarna lät råttor dricka vatten med 10 procent alkohol i fyra veckor och det var tillräckligt för att skadorna på arvsmassan ökade med cirka tre gånger jämfört med råttor som bara drack vatten.
 
Resultatet väcker frågan hur mycket skador på arvsmassan vi får när vi dricker öl eller vin till maten varje dag. Forskningen kommer i fortsättningen att inriktas på att studera frivilliga försökspersoner med olika dryckesvanor och hur olika matvanor påverkar effekten av alkohol, säger professor Dag Jenssen, som lett studien.
 
Skador på arvsmassan är ett av de första tidiga stegen i att cancer kan uppstå på lång sikt.
 
Forskarna tror att resultatet förklaras av att det bildas en speciellt svår typ av skada i arvsmassan som våra celler har svårt att hantera på ett felfritt sätt och att det är därför som det krävs relativt små mängder av alkohol för att skadorna skall kunna upptäckas.