Publicerad: 3/14/2013
Stress ökar risken för demens
En ny studie vid Umeå universitet visar att höjda nivåer av stress-steroider kan öka risken för demens.
 
Stress ökar risken för demens

I den aktuella studien på möss fann man att kroniskt förhöjda nivåer av stress-steroiden allopregnanolon påskyndade sjukdomsförloppet för demens och Alzheimers.
 
Mössen fick sämre minnes- och inlärningsförmåga och dessutom en ökad mängd av beta-amyloid i hjärnan. Beta-amyloid är det protein som bildar avlagringar, plack, i hjärnan vid Alzheimers sjukdom och en ökad mängd visar att sjukdomsläget förvärrats.
 
Studien visar också att högre nivåer av beta-amyloid har samband med sämre fungerande nervkopplingar, synapser, i hjärnan. Det kunde påvisas efter en period med kroniskt förhöjda nivåer av allopregnanolon.
 
Effekterna visade sig tidigt i sjukdomsutvecklingen då djuren normalt inte har försämrat minne. En liknande acceleration av sjukdomsförloppet hos människa skulle kunna utgöra skillnaden mellan att klara sig bra i det egna hemmet och att vara i behov av professionell vård.