Publicerad: 3/25/2013
Sömn och vikt hänger ihop
Kvinnor som sover kort tid på natten löper ökad risk för både generell fetma och bukfetma även om de ändrar sina sovvanor. Det visar en 10-årig uppföljning om sömnvanor och fetma.
 
Sömn och vikt hänger ihop

För tio år sedan startade en studie i Uppsala om sömn och hälsa. I studien deltog cirka 7000 vuxna kvinnor som inte var gravida. De fick svara på en enkät om längd, vikt, midjeomfång, sovvanor och hälsoproblem.
 
I en uppföljande studie på cirka 5000 deltagare såg man att många kvinnor ändrat sovmönster över tiden. Man såg att fetma och bukfetma var större hos kort- och långsovare som behållit sina sovvanor, men även för de som tidigare sov kort tid, mindre än sex timmar, men som nu sover mellan sju till åtta timmar.
 
En teori om sambandet mellan kort sovtid och övervikt är att produktionen av tillväxthormon och kortisol, ett hormon som påverkar ämnesomsättningen, rubbas när man sover kort tid. Detta kan leda till att mer fett lagras i buken. Den som sover lite har också mer vaken tid och därmed möjlighet att äta mer, säger Jenny Theorell-Haglöw.
 
Hon betonar att kost och motion har stor betydelse för utveckling av medicinskt sjuklig fetma, men att sömnlängden kan vara en bidragande faktor. Resultat från tidigare studier har visat att midjeomfånget i genomsnitt var 89,2 cm bland kvinnor som sov högst fem timmar per natt. Det är drygt sex centimeter mer än för dem som sov sju till åtta timmar.
 
Gränsen för medicinsk bukfetma hos kvinnor är 88 centimeter. Då ökar risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.
 
Däremot fann forskarna inget samband mellan extremt lång sömntid och bukfetma, något man hade förväntat sig. Sambandet var starkast för kvinnor under 50 år.
 
Studien visar också att både de som sover för lite och för mycket är mer fysiskt inaktiva, röker mer och i högre grad än normalsovare har kroppslig eller psykisk sjukdom.