Publicerad: 2013-09-23
McKenzie-metoden hjälper mot diskbråck
Var fjärde patient med diskbråck i ländryggen blev smärtfria på två veckor med hjälp av strukturerad sjukgymnastik – och endast ett fåtal behövde opereras visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.
 
McKenzie-metoden hjälper mot diskbråck

McKenzie-metoden är en form av sjukgymnastik som består av Mekanisk Diagnostik och Terapi kombinerat med stabiliserande träning av bålmuskler.
 
I studien ingick 41 patienter som på grund av intensiv ischias-smärta i benet var aktuella för operation men behandlades med sjukgymnastik. Efter två veckors sjukgymnastisk behandling hade var fjärde patient blivit av med smärtan.
 
–Ytterligare tre månader efter behandlingsstart hade majoriteten av patienterna förbättrats markant. De hade mindre smärta, var inte lika rädda för att röra sig, hade högre tilltro till sin egen förmåga, mindre nedstämdhet och högre livskvalitet. Två år efter behandlingen hade endast ett fåtal patienter opererats, säger Gunilla Limbäck Svensson, sjukgymnast, och delaktig i studien.
 
En annan fördel med den strukturerade sjukgymnastiken är att den utan risk kan påbörjas före sedvanlig magnetröntgenundersökning, vilket innebär att patienterna kan få hjälp tidigare.
 
Tre år efter behandlingen hade hälften behandlats med McKenziemetoden och hälften opererats. Uppföljningen visar att patienter som fick sjukgymnastik ofta var fysiskt aktiva trots sina besvär, medan opererade patienter uttryckte mer oro och undvek fysisk aktivitet.
 
McKenzie-behandling har inte ansetts fungera för patienter med diskbråck och dessa patienter har därför sällan erbjudits behandlingsmetoden. Som ett resultat av avhandlingen bör patienter med diskbråck i ländryggen rekommenderas McKenzie-metoden kombinerat med stabiliserande träning av bålmuskulatur innan operation övervägs.
Fakta:
Vad är McKenzie-metoden
McKenzie-metoden kallas också för MDT, Mekanisk Diagnostik och Terapi. McKenziemetoden har fått sitt namn efter sin grundare Robin McKenzie på Nya Zeeland.
 
Metoden börjar med en logisk och grundlig undersökning av problem i nacke – rygg, leder och muskler.
 
Därefter får patienten en noggrann instruktion och träning av olika övningar – som ska upprepas i det dagliga livet.
 
Läs mer på: McKenzie-metoden>>