Publicerad: 2/23/2017
Träning är extra viktigt för typ 2 diabetiker
Regelbunden träning minskar fettinlagringen runt hjärtat, i lever och buk, även om inga kostförändringar görs.
 
Träning är extra viktigt för typ 2 diabetiker

En holländsk studie rekommenderar träning till typ 2-diabetiker.
 
Typ 2-diabetes uppstår när kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin, ett hormon som reglerar sockerflödet in i kroppens celler, eller när cellerna inte svarar på insulinet. Sjukdomen kan leda till ett stort antal komplikationer, inklusive skador på ögon, njurar eller åderförkalkning.
 
Träning rekommenderas för personer med diabetes typ 2, men effekterna på olika fettdepåer i kroppen har hittills varit oklara menar forskarna bakom studien.
 
I studien deltog 12 patienter med typ 2 diabetes. De fick genomgå MRI-undersökning före start och efter sex månader. Träningen bestod av två konditionspass och två styrketräningspass på totalt 3,5 till sex timmar per vecka.
 
MRI visade ingen förändring på hjärtfunktionen, men man såg avsevärda förbättringar när det gällde fettinlagring runt buken, levern och hjärtat.
 
Enligt forskarna har levern en central roll i regleringen av det totala kroppsfettet. Genom motion kunde deltagarna minska leverns fetthalt och fettet kring buk och hjärta och därmed minska riskerna med typ 2 diabetes.