Publicerad: 7/3/2013
Bra sömn viktigt för hjärthälsan
En stor studie visar att en god natts sömn i kombination med en sund livsstil minskar risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdom med 83 procent.
 
Bra sömn viktigt för hjärthälsan

Genom bra mat, motion, att inte röka och vara måttligt med alkohol såg forskarna att risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom var 57 procent lägre än för de som inte levde sunt. Risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdom var 67 procent lägre hos de som levde sunt.
 
När man dessutom tittade på sömnvanorna hos de som levde sunt så minskade risken ytterliggare. Risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom för de som sov minst sju timmar per natt och levde sunt minskade med 65 procent och risken att dö hjärt-kärlsjukdom minskade med 83 procent jämfört med de som inte levde sunt och sov för lite.
 
I den holländska kohort-studien ingick 6672 män och 7967 kvinnor i 20-års åldern som följdes under 12 års tid.
 
Forskarna räknade fram hur mycket risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom minskade för de olika momenten i en sund livsstil. Resultatet var:
 
 • Sund kost och måttligt med alkohol 12 procent
 • 7-8 timmars sömn per natt 22 procent
 • Motion 26 procent
 • Att inte röka 43 procent
   
  För lite sömn är sedan tidigare kopplat till övervikt, högt blodtryck, högt total kolesterol och hemoglobin A samt triglycerider som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
   
  Att sova sju timmar per natt är tillräckligt för de flesta konstaterar forskarna bakom studien.