Publicerad: 8/22/2013
Samma gener är inblandade vid ätstörning som vid alkoholmissbruk
En ny studie i Washington visar att personer med alkoholmissbruk kan vara mer genetiskt mottagliga för vissa typer av ätstörningar. Detta gäller även omvänt, det vill säga personer med ätstörningar är extra mottagliga för alkoholmissbruk.
 
Samma gener är inblandade vid ätstörning som vid alkoholmissbruk

I den aktuella studien har forskarna i psykiatri studerat data som samlats in från cirka 6000 vuxna tvillingar i Australien.
 
Forskarna fann att gemensamma genetiska faktorer ligger bakom alkoholism och vissa ätstörningar som hetsätning och bulimi samt missbruk av laxermedel.
 
Genom att studera tvillingar har forskarna använt statistiska metoder för att bestämma oddsen att vissa drag kommer från samma gener. Dessa statistiska insikter är baserade på det faktum att identiska tvillingar har 100 procent av deras genetiska uppsättning och att tvåäggstvillingar har hälften.
 
Forskarna jämförde resultaten hos enäggstvillingar och tvåäggstvillingar och kunde på så sätt mäta skillnaden i om särskilda egenskaper beror på gener eller miljön. De kom fram till att vissa av de gener som påverkar alkoholberoende också påverkar hetsätning hos män och kvinnor.
 
Alla män och kvinnor i studien tillfrågades om deras alkoholbruk och hetsätning. Sammanlagt hade nästan 25 procent av männen och 6 procent av kvinnorna varit alkoholberoende någon gång. Nästan 11 procent av dessa samma män och 13 procent av kvinnorna hade upplevt problem med hetsätning. Dessutom hade cirka 14 procent av kvinnorna framkallat kräkning eller missbruk av laxermedel.