Publicerad: 4/16/2018
Tarmfloran bestämmer hälsan hos överviktiga
Det finns ett samband mellan bakteriearter i tarmen och mottaglighet för sjukdomar till följd av fetma.
 
Tarmfloran bestämmer hälsan hos överviktiga

Personer med färre tarmbakteriesorter är mer benägna att utveckla komplikationer, som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.
 
Íverviktiga med färre sorters tarmbakterier löper ökad risk för följdsjukdomar av sin övervikt än överviktiga med en frisk tarmflora.
 
Under senare år har det blivit mycket tydligt att det finns ett samband mellan tarmbakterier och vår hälsa. En frisk tarmflora består av flera olika sorters tarmbakterier.
 
I en studie med 169 överviktiga och 123 normalviktiga så kunde forskarna urskilja två grupper baserat på deras tarmflora. Personer med en stor rikedom av bakteriearter i sina tarmar och personer med mindre bakteriearter.
 
Gruppen med lägre artrikedom i tarmfloran var mer mottagliga för att utveckla fetma-relaterade tillstånd och kronisk inflammation. De feta människorna i denna grupp löpte även större risk för hjärt-kärlsjukdomar än dom feta med en artrik tarmflora.