Publicerad: 5/17/2017
Så slutar du skjuta upp saker
Blir det aldrig av att du ringer dina gamla vänner? Bokar du tvättid först när smutstvätten bildat ett gigantiskt berg på golvet? Upplever du att det är svårt att komma igång med träningen? Att dra på saker är ett vanligt beteende, men det går att bryta.
 
Så slutar du skjuta upp saker

Många av oss skjuter ibland upp saker som vi borde ta tag i. Saker som känns jobbiga, tråkiga eller kanske rent av otäcka lägger vi gärna åt sidan.
 
Tanken på ett eventuellt misslyckande eller att det inte riktigt blir som vi har tänkt oss väcker prestationsångest och skapar oro. Vi vill inte göra sådant som är förknippat med obehag.
 
Dessutom har vi människor en benägenhet att prioritera det som är roligast för stunden, istället för att göra sådant som vi verkligen borde ta tag i. Men förmågan att genomföra även svåra eller tråkiga uppgifter är något som kan tränas upp.
 
Det gäller att våga konfrontera sin ångest och bli uppmärksam på den. När vi känner ångest vill vi gärna fly, men då gäller det att göra tvärtom. Trots att man känner ångest stannar man istället kvar och fortsätter, säger Liria Ortiz, legitimerad psykolog och psykoterapeut samt lärare i motiverande samtal.
 
Vet inte var vi ska börja
Människan har alltid haft distraktionsmoment i sin omgivning som stjäl onödig uppmärksamhet och samtidigt gör att vi många gånger fokuserar på och prioriterar mindre viktiga saker. Och när många uppgifter ska uträttas samtidigt kan vi lätt känna oss förvirrade. Då gäller det att ignorera eventuella störningsmoment, som att sitta vid datorn, titta på tv eller knappa på mobiltelefonen.
 
För en del hjälper det att skriva en lista över allting som behöver göras, vilket är ett enkelt sätt att skapa struktur och skaffa sig en god överblick av vad som bör prioriteras. Utgör ditt förhalningsbeteende ett stort problem för dig på jobbet, i skolan eller privat kan det vara en god id att söka professionell hjälp, som kognitiv beteendeterapi.
 
r det däremot så att man har vardagliga hinder som inte skapar särskilt stora problem gäller det att se över sin vardag och lära sig att hantera sitt beteende. Ett råd för att komma igång är att börja på den lägsta nivån. Starta med det som helt enkelt känns lättast för dig, säger Liria.
 
Perfektionism hindrar
Förhalandet skapar ofta en ond cirkel. Ju längre vi skjuter på något desto jobbigare tycker vi att det är. Ju närmare deadline vi kommer desto mer ångestframkallande är det att fundera över det som borde ha gjorts för länge sedan.
 
Bekymret sitter även i nästa gång vi får en liknande uppgift och får oss att reagera på samma sätt som tidigare. Och att förhala uppgifter på att-göra-listan är något som troligtvis de allra flesta kan känna igen sig i. Men för vissa är det ett extra vanligt förekommande beteende.
 
Perfektionister är överrepresenterade eftersom de känner att allting måste vara perfekt, vilket skapar hinder för dem att komma igång, säger Liria.
 
Höga krav på sig själv samt rädslan för att misslyckas är så stor att det helt enkelt känns bättre att inte ta tag i det alls. Tanken på att drömmarna som vi bär inom oss riskerar att brista då vi försöker förverkliga dem kan skapa enorm vånda för vissa människor. Det bästa sättet att hantera det är genom att erkänna rädslan, gå med på att den finns där inombords och att den är en naturlig del av ens liv.
 
Liria Ortiz poängterar vikten av att komma igång och att det är bättre att försöka, även om det kanske inte blir helt rätt omedelbart.
 
Det gäller att inte vara fördömande mot sig själv. Börja med det som känns enklast och acceptera tanken på att det kanske inte blir bra första gången men att det inte hindrar dig från att försöka, säger hon.
 
Fakta:
Kom igång tips
 
* Motivera dig själv
Fråga dig själv vad du vill förändra, varför du vill genomföra förändringen och hur du skulle kunna ta det första steget?
 
* Sätt igång
Slösa inte för mycket tid på att fundera på det som du ska göra.
 
* Bryt ner till mindre delar
Omfattande projekt kan du med fördel bryta ner. Tänk igenom vad som är nästa steg. Då blir det lättare att börja och arbetet upplevs inte lika överväldigande.
 
* Ha rutiner
Då lurar vi oss själva att göra saker vi egentligen tycker är trista. De minskar antalet valmöjligheter samtidigt känner vi oss belönade bara genom att följa rutinerna.
 
* Bryt den onda cirkeln
Tvinga dig själv att sitta i tio minuter med uppgiften som du bävar för att göra, utan att fly iväg till diskrationsmoment. Då kommer hjärnan tillslut att förstå att det här inte är något som du måste fly ifrån.
 
* Var medveten om ditt beteende
När du märker att du är på väg att halka in i förhalningsbeteendet är det viktigt att du stannar upp och bestämmer dig för att få dina uppgifter genomförda.
 
* Planera och prioritera
Fråga dig själv vad som är viktigast och strukturera din tid därefter. Prioritera din tid på ett vettigt sätt. Lägger du exempelvis 70 procent av din tid på att besöka gymmet är det något som inte stämmer.
 
* Sänk ribban
Ingen gör allting perfekt. Inte heller gör vi allting rätt vid första försöket. Acceptera att det kan bli fel ibland och att du faktiskt tillåter dig själv att misslyckas emellanåt. Heller halvbra idag än perfekt under morgondagen.
 
Läs mer om psykologi och personlig utveckling
Prestationsångest - hur kan vi slippa den?>>
 
Låt inte rädslan styra ditt liv>>
 
Bygg upp din självkänsla>>
 
Hitta din motivation genom mental träning>>