Publicerad: 10/12/2017
Katrinplommon bra vid viktminskning
Forskning visar att du går ner lite mer i vikt om du lägger till katrinplommon i din diet.
 
Katrinplommon bra vid viktminskning

En engelsk studie med 100 överviktiga undersökte om katrinplommon kunde påverka viktminskningen.
 
Studien pågick under 12 veckor och forskarna ville undersöka hur katrinplommon påverkar aptit och viktminskning.
 
Deltagarna delades in i två grupper. Den ena gruppen fick äta katrinplommon varje dag, 140 g per dag för kvinnor och 171 g per dag för män. Den andra gruppen fick endast kostråd under dieten.
 
Studien visade att deltagarna som åt katrinplommon som en del i en hälsosam kost gick ner 2 kg i vikt och minskade 2,5 cm i midjan. Gruppen som endast fick kostråd gick ner 1,5 kg och minskade 1.7 cm runt midjan.
 
Forskarna fann också att de som åt katrinplommon upplevde större mättnad och nöjdhet under viktminskningen än de som inte åt katrinplommon.