Publicerad: 6/12/2014
Frisörer utsätts för hälsofarliga kemikalier
En ny studie vid Lunds universitet visar att frisörer utsätts för kemikalier som kan leda till cancer i urinblåsan.
 
Frisörer utsätts för hälsofarliga kemikalier

I studien ingick 295 frisörer och 32 konsumenter som nyligen färgat håret samt 60 kontrollpersoner som inte färgat håret det senaste året. Alla i studien var kvinnor och ickerökare.
 
Forskarna tog blodprov och analyserade åtta olika aromatiska aminer som är eller misstänks vara cancerframkallande och som tidigare har rapporterats förekomma i vissa hårfärger. Bland dessa fanns orto-toluidin som är klassificerad som cancerframkallande för människa.
 
Hos frisörerna fann man att halterna av orto-toluidin ökade med antalet behandlingar med ljus hårfärg och hårpermanent. Även halterna av en annan amin, meta-toluidin, ökade med både antalet färgningar med ljus och mörk hårfärg, men det finns idag inte tillräcklig kunskap för att säga om meta-toluidin också kan orsaka cancer.
 
– Våra resultat talar för att frisörer i sitt arbete utsätts för orto- och meta-toluidin från hårfärgprodukter och från permanenter. Orto-toluidin har visats kunna orsaka cancer hos människa och hos försöksdjur. Vi menar att det därför är en exponering som om möjligt måste upphöra, säger Maria Albin, docent vid Lunds universitet och ansvarig för forskningsprojektet.
 
Fakta:
Forskarnas praktiska råd
 
• Aromatiska aminer tas upp till blodet genom huden. Det är viktigt att skydda huden mot kontakt med kemikalier och vatten för att minska risken för handeksem och allergi. Handskar som används på rätt sätt skyddar också mot att kemikalier tas upp till blodet genom huden.
 
• Vi rekommenderar att man använder opudrade engångshandskar i vinyl, eftersom gummihandskar kan ge problem med allergier. Handskarna bör bytas ofta och slängas efter användning. Det innebär att man bör slänga dem när man tar av dem efter t ex applicering av en hårfärg och att man bör ta nya handskar till sköljningen av håret efteråt.
 
• Nyfärgat hår innehåller överskottsfärg också efter att det sköljts, så det bör klippas med handskar. Många tycker att det är svårt. Därför är det ofta bättre att klippa håret innan man färgar det.
 
Var finns orto-toluidin?
Inom yrkeslivet har exponering för orto-toluidin setts i bl a gummiindustrin och vid tillverkning av färgpigment. Det kan också förekomma vid laboratoriearbete. Man har funnit det i avloppsvatten. Orto-toluidin finns i cigarettrök och i vissa lokalbedövningsmedel. Studier av bl a arbetare som tillverkat färgpigment visar att exponering för orto-toluidin kan orsaka cancer i urinblåsan.