Publicerad: 7/1/2014
För lite sömn drabbar hjärnan
Ju mindre äldre personer sover desto snabbare åldras deras hjärna. Det visar en ny studie från Singapore.
 
För lite sömn drabbar hjärnan

I studien följdes 66 friska vuxna i åldern 55 år och uppåt.
 
Forskarna tittade på hjärnstrukturer och kognitiva funktionerna hos deltagarna. Dessutom tittade man på deltagarnas sömnvanor.
 
Man fann att de som sov 7 timmar uppnådde de bästa kognitiva resultaten. Ju mindre deltagarna sov, desto snabbare åldrades deras hjärnor. Detta påverkade den kognitiva förmågan och ökar risken för demenssjukdomar som till exempel Alzheimers