Publicerad: 9/24/2014
Sömn extra viktigt för skolungdomar
Ungdomar som lider av sömnstörningar eller som ofta sover mindre än sju timmar per natt presterar sämre i skolan. Det visar sömnforskare från Uppsala universitet i en ny studie.
 
Sömn extra viktigt för skolungdomar

Den aktuella studien involverar fler än 20 000 ungdomar mellan 12 och 19 år.
 
Resultaten visar att ungdomar som rapporterat om sömnstörningar och ungdomar som återkommande får kort nattsömn, mindre än sju timmar per natt, löpte ökad risk för försämrade studieresultat i skolan.
 
Studien visar att sömn kan spela en viktig roll för ungdomars presterande i skolan.
 
En annan viktig upptäckt i vår studie är att ungefär 30 procent av ungdomarna rapporterade regelbundna sömnproblem. Liknande observationer har gjorts i andra studier med ungdomar, vilket indikerar att sömnproblem bland ungdomar har nått epidemisk nivå i vårt moderna samhälle, säger forskaren Christian Benedict vid institutionen för neurovetenskap.