Publicerad: 11/28/2017
Bra sömnvanor minskar oro och negativa tankar
Ungdomar som går till sängs tidigare mår bättre visar en engelsk studie.
 
Bra sömnvanor minskar oro och negativa tankar

De engelska forskarna utförde studien med hjälp av 100 ungdomar.
 
Ungdomarna fick fylla i enkäter med uppgifter om sin sömn, om de var kvälls- eller morgonmänniskor och hur regelbundna sovtider de hade. Forskarna ställde även frågor kring det psykiska välmåendet och graderade deras svar.
 
Studien visar att de som sover kortare perioder och går till sängs senare ofta upplever mer ihållande negativa tankar än andra. Detta stämde också in på de deltagare som beskrev sig själva som kvällsmänniskor.
 
Resultaten tyder på att sömnstörningar kan ha en koppling till utvecklingen av repetitivt negativt tänkande. Det kan ge symtom som pessimism, oro, ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom och social fobi.
 
Forskarna rekommenderar att personer som löper risk att utveckla en psykisk sjukdom enligt ovan bör fokusera på att få tillräckligt med sömn.
 
Källa: Binghampton University
Fakta:
Läs mer om sömn
Är du en prinsessa på ärten?- Så sover du som Törnrosa>>
 
Sömn är bästa stresshanteringen>>
 
God sömn ger livskvalitet>>
 
Dygnsrytmen är viktig för din hälsa>>