Publicerad: 3/30/2015
Fet mat ökar risken för sämre mental hälsa
En ny amerikansk studie visar att fet mat påverkar tarmen som i sin tur påverkar vår psykiska hälsa negativt.
 
Fet mat ökar risken för sämre mental hälsa

Forskarna valde att studera möss för att se hur ett ökat fettintag påverkade beteende och humör.
 
Mössen hade antingen fått äta en fettrik kost eller en normal kost. Därefter överförde man tarmflora från mössen till en ny grupp möss som observerades och utvärderades med hänsyn till beteende och kognitiv förändring.
 
Man såg att de som fått tarmflora från de som ätit en fettrik kost fick beteendeförändringar som depression, ökad ångest och nedsatt minne. Man fann också tecken på fysiologiska symtom som inflammation.
 
Dessa förändringar hade inget att göra med om mössen var feta eller normalviktiga. Kopplingen fanns hos de möss som fått tarmflora från möss som ätit fettrik kost. Av studien framgår inte vilket fett som intagits eller hur energin fördelats.
 
 
Källa: Louisiana State University