Publicerad: 7/23/2015
För lite sömn märks av vid stress
När människor sover överförs minnen från korttids- till långtidsminnet. I en ny studie visar forskare från Uppsala universitet att deras testpersoner var bra på att minnas saker – även när de fått bara en halv natts sömn. Men studien visade också att minnesförmågan hos testpersonerna som sovit lite påverkades mycket negativt när de dessutom utsattes för stress.
 
För lite sömn märks av vid stress

I studien deltog 15 personer. De deltog i två sessioner där de på kvällen fick genomföra ett inlärningsmoment. Därefter fick deltagarna antingen sova i fyra eller åtta timmar.
 
Morgonen därpå skulle de försöka minnas det de lärt sig innan de gick och la sig. De fick testa sitt minne både före och efter de utsattes för akut psykisk stress.
 
Forskarna kom fram till att fyra timmars sömn var lika bra som en hel natts sömn för långtidsminnet. Men studien visade också att stress påverkade testpersonernas förmåga att minnas det de hade lärt sig kvällen innan.
 
Männen stressades i 30 minuter efter den förkortade eller åtta timmar långa sömnen, exempelvis genom att få försöka minnas en stor mängd ord som de nyss lärt sig medan de samtidigt utsattes för ett störande bakgrundsljud.
 
Då deltagarna bara hade sovit en halv natt och utsattes för detta stressmoment, kunde de inte längre minnas lika bra det de lärt in kvällen innan.
 
Deras förmåga att komma ihåg hade minskat med ungefär 10 procent. Hos deltagarna som haft möjlighet att sova en hel natt sågs ingen stressorsakad nedsättning av förmågan att komma ihåg kortens platser.
 
Forskarna ser att det finns åtgärder samhället skulle kunna ta för att maximera minnesförmågan hos personer med sömnbrist.
 
– Även om en enda natt med förkortad sömn kanske inte försämrar minnesförmågan under vissa grundtillstånd, så kan förmågan försämras om man efter sömnbrist utsätts för akut stress. Detta kan sannolikt få betydelse i våra vardagsliv. Vi ser att samhällsåtgärder som ger individer som lider av sömnbrist större möjligheter att nå sitt sömnbehov skulle kunna vara av värde. Dessa skulle kunna inkludera senare start av skoldagen eller utökad användning av flexibla arbetstider. Sådana åtgärder skulle göra det möjligt för individer som lider av sömnbrist att till fullo utnyttja sina minnesförmågor i stressfyllda situationer och därmed kanske också förbättra sina resultat i skolan eller på arbetet, säger Christian Benedict forskare och docent vid neurovetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
 
– Ett viktigt nästa steg är att undersöka hur kronisk sömnbrist och/eller mer kronisk stress kan interagera för att försämra förmågan att minnas fakta och andra förmågor som sömnen har till uppgift att befästa, fortsätter Christian Benedict