Publicerad: 10/8/2015
Kontrollbehov - så minskar du det
Kontrollbehov kan beskrivas som ett behov av att ha kontroll på yttre saker och andra människor. Genom att träna på att kontrollera tankar, fokus och attityd kan man få bättre balans på sitt kontrollbehov.
 
Kontrollbehov - så minskar du det

Här delar författaren och föreläsaren Emma Pihl med sig av sina bästa tips för att minska kontrollbehovet.
 
 • Bestäm dig för förändring
  Vilket beteende ska förändras? Vilket är ditt nya beteende? När är det läge att använda ditt nya beteende?
   
  Börja prata om dig själv i presens som en person som redan har det önskade beteendet. Bekräfta dina framsteg i ditt förändrade kontrollbeteende.
   
 • Ny typ av kontroll
  De flesta människor som har ett stort kontrollbehov kontrollerar saker i det yttre. De kontrollerar detaljer, andra människor och omständigheter. Inget av detta har du egentligen makten över.
   
  Av den anledningen tjänar du på att förändra din kontroll till att kontrollera dina tankar, dina tolkningar, din inställning och ditt sätt att hantera vad som än händer.
   
 • Utmana dig
  Adressera kontrollen som håller dig i ett fängelse. Den kontroll som kontrollerar dig då du inte kan låta bli att ha kvar kontrollen.
   
  När du vet vilken kontroll du vill förändra, gör regelbundna övningar, utmaningar och försök att hantera situationer annorlunda. Märk vad som händer.
   
 • Positivt ordval av det nya beteendet och negativt ordval av kontrollfängelset
  En person som ska ändra sitt beteende behöver dels associera något positivt ord till det önskade beteendet och något smärtsamt och negativt till det beteendet vi önskar släppa.
   
  Vill du förändra ditt sätt att behöva ha det städat omkring dig är det en fördel att ändra till flexibel istället för lat och slarvig. Det nya behöver inte vara ytterligheten mot det beteende du tidigare haft.
   
 • Skäl att förändra din kontroll
  Hjälp dig själv med att plocka fram tillräckligt många argument för att det är dags att förändra din kontroll. Vilka negativa aspekter leder ditt kontrollbehov till?
   
  Ditt kontrollbehov kan döda andra människors eget ansvarstagande, det kan skapa förväntningar på dig som du varken vill eller orkar leva upp till eller det kan begränsa dig från att våga och pröva fantastiska saker i ditt liv.
   
 • Såga rätt och fel
  En stor anledning till att vi vill ha kontroll är att vi vill följa vår egen föreställning av vad som är rätt och fel. När vi har en upplevelse av att något är rätt så vill vi så klart göra så. När vi gjort så tidigare har det gett oss upplevelsen av kontroll. Leta istället vad som är rätt i denna situation? Vad som är rätt i denna händelse?
   
 • Ett varför?
  För att motivera dig att stå ut i obehaget som först infinner sig av att inte ha den kontroll vi tror oss behöva är ett syfte nödvändigt. Hitta ett starkt varför, ett syfte för dig att förändra ditt kontrollbeteende.
   
  Motivera dig med det högre värdet i att kunna både ha kontroll och låta bli att kontrollera och ändå må bra.
   
   
  Källa: Emma Phil på Inspirera