Publicerad: 11/6/2015
Glutenintolerans ökar bland barn
En ny studie visar att det är livsstilsfaktorer som ligger bakom en ökning av glutenintolerans bland barn i åldern 2-15 år.
 
Glutenintolerans ökar bland barn

Glutenintolerans är en överkänslighet mot gluten. Det är ett ämne som finns i råg, korn, vete och till viss del havre.
 
Nu har svenska forskare funnit ett samband mellan glutenintolerans och livsstil samt miljömässiga faktorer. Man kunde se att en ökad risk för glutenintolerans förelåg vid planerade kejsarsnitt och upprepade urinvägsinfektioner hos modern under graviditeten.
 
En möjlig strategi för att förebygga detta är att arbeta vidare med att främja vaginal förlossning samt minska användningen av antibiotika.
 
Studien visar också en minskad risk för de barn som föds på vintern. Det tror man beror på att risken för att utsättas för virusinfektioner då är lägre. Barn födda i södra Sverige har en ökad risk jämfört med barn födda i norr. I norra Sverige tycks en ökning i fallen av glutenintolerans starta senare på året jämfört med i södra och mellersta Sverige.
 
– Bland svenska läkare är det känt att RS-virus, rotavirus och influensaepidemier vanligtvis startar i söder och sedan sprider sig norröver vilket i sig stärker teorin om virusinfektioners påverkan på risken för glutenintolerans, säger Fredinah Namatovu vid Umeå universitet.
 
Studien visar även att om modern var över 35 år och hade en hög inkomst blev risken mindre. Båda faktorerna kan vara ett tecken på att dessa mödrar har en avvikande livsstil som kan relateras till en lägre risk för att utveckla glutenintolerans.
 
Fakta:
Symptom på glutenintolerans:
 
• Minskad energi
• Diarrι och gaser i magen
• Svullen mage
• Kraftig viktnedgång utan anledning
• Blodbrist
• Järnbrist
• Brist på vitamin B12 och folsyra.
• Blåsor i munnen
• Värk i skelettet