Publicerad: 2/25/2016
En enda energidryck ger ökad risk för hjärtproblem
Genom att dricka en enda energidryck ökar risken för hjärtproblem hos friska ungdomar visar en studie.
 
En enda energidryck ger ökad risk för hjärtproblem

Forskarna studerade 25 friska ungdomar utan kända riskfaktorer för hjärt- eller kärlsjukdom.
 
Deltagarna delades in i två grupper och fick dricka en energidryck eller en placebo dryck i slumpvis ordning under två separata dagar.
 
Forskarna mätte deltagarnas blodtryck och förekomsten av noradrenalin före och 30 minuter efter intaget av drycken.
 
Noradrenalin en signalsubstans som påverkas av upplevd stress. Noradrenalin höjer blodtrycket och hjärtats förmåga att dra ihop sig och påverkar puls och andning som svar på upplevd stress.
 
Under studien kom forskarna fram till att förutom blodtryckshöjningar så ökade deltagarnas noradrenalin-nivåer mer än dubbelt så mycket bland dom som drack energidryck jämfört med dom som drack placebo drycken.
 
Forskarna menat att dessa ökningar i blodtryck och stresshormoner kan göra så att friska ungdomar löper en ökad risk för att få hjärt- och kärlproblem.
 
Studien som utfördes vid Mayo Clinic presenterades vid American Heart Associations vetenskapliga möte i Orlando, Florida, hösten 2015.
Fakta:
Läs mer om energidrycker
Energidryck kan ge hjärtproblem>>
 
Energidrycker är farligt för barn och ungdomar>>
 
Energidryck stör hjärtats rytm och ökar blodtrycket>>