Publicerad: 5/10/2016
För mycket sömn ökar risken för stroke
En ny studie visar att mer än åtta timmars sömn per natt ökar risken för en stroke med 146 procent.
 
För mycket sömn ökar risken för stroke

Stroke är en vanlig dödsorsak efter hjärtsjukdomar och cancer. Nu har amerikanska forskare slagit fast att en lagom dos sömn och motion kan förhindra stroke.
 
Studien vid New York University School of Medicine gick till så att man gjorde en analys av faktorer som hälsa, livsstil, ålder och etnicitet. I studien ingick data från 288.888 vuxna under åren 2004-2013. Forskarna tog även hänsyn till hur länge folk sov och hur aktiva de var med till exempel promenader, simning, cykling eller trädgårdsarbete.
 
Man kom fram till att
- de som sov sju till åtta timmar per natt hade 25 procent mindre risk att få en stroke.
 
- de som sov mer än åtta timmar per natt hade 146 procent högre risk för att drabbas av en stroke.
 
- de som sov mindre än sju timmar per natt hade 22 procent högre risk för att drabbas av en stroke.
 
Att sova mellan sju och åtta timmar per natt och att motionera 30-60 minuter tre till sex gånger i veckan är forskarnas recept för att minska risken för en stroke.