Publicerad: 2/4/2009
Mindfulness - medveten närvaro
Det är måndag morgon. Du står i duschen och fastän du knappt har vaknat så har du i tanken redan passerat morgonmötet, lunchträffen, klädinköpen, hämtat barnen och lagat maten. Visst känns situationen igen?
 
Mindfulness - medveten närvaro

Vi människor befinner oss sällan i nuet utan är för det mesta två steg före hela tiden, vi lever oftast i framtiden. När vi diskar funderar vi över hur vi snabbast ska ta oss till träningen som börjar om fyrtiofem minuter. När vi är på jobbet funderar vi på vad vi ska äta till middag på kvällen. Vi är inte närvarande i det vi gör och därför försummar vi vår tid och våra möjligheter till maximal njutning av stunden som är just nu.
 
Om vi istället väljer att bromsa hjulet som vill stressa iväg med oss och börjar lägga märke till vad maten vi äter faktiskt smakar, tugga för tugga, hur gott det faktiskt doftar en sommardag efter ett regn, hur människor beter sig omkring oss med sina små egenheter - då kommer livet få en ny dimension och samtidigt förebygga psykisk ohälsa. Det är detta som läran om mindfulness förespråkar.
 
Mindfulness grundar sig i zenbuddismen som har sitt ursprung i österländsk andlig kultur. Den vill ge oss ökad insikt om oss själva och om viktiga existentiella frågor. Medan en del meditationsformer utesluter, går mindfulnessmeditation ut på att ta in och betrakta allt som dyker upp i medvetandet.
 
Mindfulness har använts praktiskt i USA sedan 1970-talet då professor emeritus Jon Kabat -Zinn öppnade dörrarna till sin idag världsberömda stressklinik i Massachusetts och började leda kurser i mindfulness. Efter att ha använt sig av mindfulness för att hjälpa människor med varierande sjukdomsbakgrund, exempelvis kronisk smärta började man förstå att metoden även var effektiv mot stress och utmattningssyndrom. Det är inom detta område som mindfulness har lanserats på bred front i Sverige.
 
Sedan slutet av 1990-talet har det skett en dramatisk ökning av långtidssjukskrivningar i Sverige och framförallt är det sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa som har ökat. Mindfulness i kombination med kognitiv terapi (fokus på nuet och hur man ska lösa problemet här och nu) är effektivt för att undvika återfall av bland annat olika typer av ångest och depression.
 
Ett bekymmer är nämligen att den som väl drabbats av depression både en och två gånger löper en väldigt stor risk att insjukna ännu en gång. Mindfulness är ett nytt sätt att förhålla sig bland annat för dem vars vardag präglas av att föra ett negativt tankekrig mot sig själva.
 
Det hela handlar om att vara medvetet närvarande i nuet och få distans till sina tankar. Med hjälp av olika meditationstekniker som fokuserar på andning och koncentration på det som händer just nu övar man upp sin förmåga att sortera sina tankar och leva i nuet.
 
Meditationen går till så att man sittande (eller gående) med en avspänd men uppmärksam kroppshållning övar att vara uppmärksamt närvarande stund för stund. Med andningsrörelsen som utgångspunkt betraktar man de sinnesförnimmelser, tankar, känslor och kroppsupplevelser som kommer och går. Genom direkt observation av dessa nås en direkt, ickereflekterad självkännedom. Att lugnt observera snarare än att reagera hjälper oss att bättre bemöta svårigheter som uppträder i vardagen.
Ytterligare information »
 
Fakta:
Om du vill läsa mer:
Att leva ett liv, inte vinna ett krig, Anna Kåver, Natur och Kultur
Vem är det som bestämmer i ditt liv, Åsa Nilsonne, Natur och Kultur
 
En övning som du läser själv eller låter någon läsa för dig kan se ut så här:
“Sätt dig bekvämt med rak rygg, fötterna i golvet och händerna vilande i knät.
Lägg märke till var du befinner dig just nu, rummet, vilka ljud du hör.
Blunda och tag ett djupt andetag. Lägg märke till hur det känns i kroppen, hur den känns mot underlaget, fötterna mot golvet, låren mot sittunderlaget osv.
 
Börja lägga märke till din andning. Följ ett andetag från det att luften dras in genom näsan, fyller lungorna och rör magen lätt utåt och hur den lämnar dig i motsatt riktning.
Fortsätt att fokusera uppmärksamheten på andningen, följ varje andetag ut och in.
 
Varje gång något annat dyker upp i medvetandet - det kan vara en tanke, en känsla, en förnimmelse i kroppen, ett ljud - lägg märke till det, notera det vänligt utan att värdera det som bra eller dåligt, lämna det och återgå lugnt till att fokusera på andningen.
 
Om din uppmärksamhet fångas hundra gånger av något annat, notera det bara, försök inte mota bort det utan “hälsa på det”, och återvänd till andningen igen.
Din enda uppgift är att lägga märke till andningen.
Föreställ dig rummet du sitter i, känn hur det känns i kroppen och öppna ögonen.”
(ALT Göteborg)
 
Övningarna är väldigt enkla och du kan göra dem hemma, på lunchrasten eller på bussen på väg till jobbet. Du måste inte ha en sjukdomsdiagnos för att utföra och integrera mindfulness i ditt liv.
 
Alla som välkomnar ett verktyg som förebygger stress och inger lugn, trygghet och harmoni i det ofta hektiska liv vi lever kommer att ha nytta av mindfulness. Kanske kan du då börja inleda morgnarna med en avslappnande dusch och mentalt befinna dig just där och då.