Publicerad: 11/24/2016
Fast food ökar fettmassan och åldrandet
Forskare har bevisat att det finns ett samband mellan vår livsstil och kroppens biologiska processer för åldrande.
 
Fast food ökar fettmassan och åldrandet

En amerikansk forskargrupp ville undersöka sambandet mellan vår livsstil och kroppens åldrandeprocesser.
 
De kunde bevisa att en dålig kost och brist på motion accelererar uppkomsten av cellulärt åldrande som i sin tur ger åldersrelaterade tillstånd som till exempel diabetes.
 
Cellulärt åldrande är celler som bidrar till sjukdomar och tillstånd som ofta förknippas med normalt åldrande. Forskarna vid Mayo Clinic konstaterade att motion förebygger cellåldrande och ger skydd mot skadliga effekter av en ohälsosam kost. De såg att fysisk aktivitet skyddade mot till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.
 
I studien användes möss som antingen fick en normal, hälsosam kost eller en fast food kost. Fast food kosten innehöll mycket mättat fett och kolesterol samt en sockerhaltig dryck.
 
Mössen som fick fast food uppvisade skadliga förändringar när det gäller kroppsvikt, kroppssammansättning och andra hälsoparametrar. De ökade sin fettmassa med nästan 300 procent under loppet av fyra månader. Fettet ansamlades främst kring de inre organen.
 
De skadliga effekterna av fast food var tydliga. Forskarna provade då att införa motion för hälften av mössen. Man kunde konstatera att de möss som fick fast food kost och motionerade ansamlade mindre fett och ökade mindre i vikt än de som inte motionerade. De skyddades även mot att cellerna åldrades i förtid. Även de möss som åt en sund kost fick förbättringar av motionen.
 
Forskarna menar att det är inte förutbestämt att vi ska drabbas av åldersrelaterade sjukdomar eller symtom vid 65, 70 eller 80 års ålder. Genom en hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet kan vi förhindra att drabbas av många sjukdomar och för tidigt åldrande. Det innebär inte att vi måste vara maratonlöpare, utan att vi behöver hitta sätt att öka den invanda aktivitetsnivån.
Fakta:
Läs mer om hälsa, kost och motion och åldrande
En sund livsstil föryngrar cellerna>>
 
Sund livsstil minskar risken för hjärtsjukdom och för tidig död>>
 
En sund livsstil ökar livslängden mest>>