Publicerad: 3/29/2016
Stress och inaktivitet är dåligt för oss
En stressig livsstil med lite fysisk aktivitet påverkar livslängden negativt visar en ny norsk studie.
 
Stress och inaktivitet är dåligt för oss

Som underlag för studien användes data från hälsoundersökningar som gjordes under åren 1984-1986 och 1995-1997.
 
Forskarna kunde konstatera att de som var stressade och inaktiva, både när de tillfrågades 1984 till 1986 och tio år senare, hade en ökad risk att dö i förtid jämfört med de som var mer fysiskt aktiva och hade lägre stressnivåer.
 
I studien tittade man på medelålders och äldre friska män och kvinnor och förändringar över tid. De kunde se negativa effekter av stress och fysisk inaktivitet även hos fullt friska personer.
 
Man konstaterade även att de som var fysiskt aktiva 1984-1986, men som var fysiskt inaktiva tio år senare hade hälsofördelar jämfört med dem som varit fysiskt inaktiva under hela perioden. Forskarna påpekar att det är aldrig för sent att börja träna, även om man inte gjort det på flera år.
 
Det handlar inte heller om att delta i extrema sporter utan att helt enkelt komma ur soffan och bli mer aktiv. Det handlar om att göra något istället för inget.
 
Bara genom att vara fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag så minskar omedelbart risken att dö i förtid enligt forskarna. Men det hjälper inte att bara vara fysiskt aktiv, man behöver också ta hand om den psykiska stressen för att minska risken att dö i förtid.
 
Källa: Forskningsrådet i Norge
Fakta:
Så minskar du stressen:
 
• Se till att du får tillräckligt med sömn.
• Skriv upp vad du behöver göra under dagen. När du är färdig stryker du över det.
• Stanna upp ibland och ta några djupa andetag.
•Lär dig säga nej. Öva först på dina närmaste.
• Fokusera på det du gjort istället för på det du inte gjort.
• Skratta mycket och njut av livet.
• Gör det viktiga, inte det brådskande.
• Gör någon annan glad.