Publicerad: 5/31/2016
Arbetsnarkomaner har ofta ADHD eller ångest
En ny studie visar att det är vanligt att arbetsnarkomaner även lider av ADHD, OCD, ångest eller depression.
 
Arbetsnarkomaner har ofta ADHD eller ångest

Forskare vid universitetet i Bergen i Norge har undersökt sambandet mellan arbetsnarkomani och psykiska symtom hos 16,426 arbetande vuxna.
 
Studien visade att arbetsnarkomaner fick högre resultat på alla psykiatriska symtom jämfört med de som inte var arbetsnarkomaner. Man såg följande samband:
 
 • 33,8 procent hade ångest symtom
 • 32,7 procent hade koppling till ADHD kriterier
 • 25,6 procent led av OCD kriterier
 • 8,9 procent hade symtom på depression
   
  Forskarna vet däremot inte vad som är orsaken till vad. Om det är den känslomässiga sårbarheten som leder till att man utvecklar arbetsnarkomani eller om det är arbetsnarkomani som orsakar funktionella och psykiska störningar.
   
  Källa: Universitetet i Bergen
 • Fakta:
  Så vet du om du är arbetsnarkoman
   
  Sätt poäng mellan 1-5 på frågorna nedan. 1 är aldrig och 5 alltid.
   
 • Du tänker på hur du kan frigöra mer tid för att arbeta.
 • Du tillbringar mycket mer tid till arbetet än vad som är avsett.
 • Du arbetar för att minska skuldkänslor, ångest, hjälplöshet eller depression.
 • Andra har bett dig skära ner på arbetet men du lyssnar inte på dem.
 • Du blir stressad om du är förbjuden att arbeta.
 • Du hinner inte med hobbies, fritidsaktiviteter eller motion på grund av ditt arbete.
 • Du arbetar så mycket att det negativt har påverkat din hälsa.
   
  Om du gett 4 eller 5 poäng på fyra eller fler påståenden så är du arbetsnarkoman.
 •