Publicerad: 6/20/2016
Minska risken för cancer med en sund livsstil
Upp till 40 procent av alla cancerfall kan förhindras med hjälp av en sund livsstil visar en ny studie.
 
Minska risken för cancer med en sund livsstil

Forskargruppen ville undersöka kopplingen mellan en sund livsstil och cancerförekomst och död i cancer.
 
I studien ingick närmare 136.000 män och kvinnor. Ungefär 20 procent av dessa hade en sund livsstil medan resten inte hade det.
 
Forskarna kom fram till att 20-40 procent av cancerfallen och 50 procent av dödsfallen i cancer kan förebyggas med en sund livsstil.
 
Enligt forskarna består en sund livsstil av:
 
- Ingen rökning
- Ingen eller måttlig alkoholkonsumtion
- BMI mellan 18,5-27,5
- Regelbunden motion motsvarande 150 minuter med måttlig intensitet per vecka eller 75 minuter intensiv intensitet per vecka.
 
Resultatet från studien visar att om man uppfyller alla kriterier ovan har man lägst risk för cancer eller att dö i cancer. Annars är risken hög.
 
Källa: JAMA Network Journals