Publicerad: 3/18/2019
Läsförmågan gynnas av nyttig mat
Nyttig mat kopplas till bättre läsförmåga enligt en finsk studie.
 
Läsförmågan gynnas av nyttig mat

I studien ingick 161 barn mellan 6-8 år. De följdes mellan årskurs 1 och 3 i grundskolan.
 
Kosten analyserades med hjälp av matdagböcker och deras akademiska färdigheter med hjälp av standardiserade tester.
 
Forskarna såg ett samband mellan hur nyttig mat eleverna åt och deras läsförmåga - desto bättre mat desto bättre läsförmåga.
 
Resultatet kvarstod efter att hänsyn tagits till andra faktorer som kan påverka läsförmågan, till exempel socioekonomisk status, motion och övervikt.
 
Genom att göra hälsosamma val vid varje måltid kan barnens läsförmåga påverkas positivt.
 
Den nyttiga maten enligt forskarna
- grönsaker
- frukt och bär
- fullkornsprodukter
- fisk
- omättat fett
 
 
Källa: Ístra Finlands universitet