Publicerad: 2005-09-05 Uppdaterad: 2007-10-31
Cancer av mobilen
En vetenskaplig studie om samband mellan användning av mobiltelefon och risk för tumör på hörselnerven har presenterats i tidskriften British Journal of Cancer.
 
I studien ingår resultat från sex delstudier från Danmark, Finland, Norge, Sverige och Storbritannien, länder där mobiltelefoni introducerades tidigt.
 
Resultatet från studien visar att det kan finnas en måttligt ökad risk för tumör på hörselnerven hos personer som använt mobiltelefon under längre tid än tio år.
 
Vid kortare användningstid än tio år ser forskarna inga tecken på ökad risk. De ser heller ingen ökad risk beroende på total samtalstid eller totalt antal samtal.
 
Statens strålskyddsinstitut