Publicerad: 2/20/2017
Glutenfri kost kan ge mer gift i blodet
En ny studie visar att glutenfri kost ger mer arsenik och kvicksilver i blodet än för dom som äter gluten.
 
Glutenfri kost kan ge mer gift i blodet

Fler och fler väljer bort gluten även om de inte lider av glutenintolerans. En ny studie visar att det kan finnas risker med det.
 
Studien visar att personer som äter glutenfritt tycks få i sig mer gifter, som i värsta fall kan orsaka cancer eller hjärnskada. Forskarna fann nästan dubbelt så hög koncentration av oorganisk arsenik i urinen hos de som äter glutenfritt jämfört med de som äter gluten.
 
Oorganisk arsenik är ett ämne som ökar risken för lungcancer, hudcancer och cancer i urinblåsan om du får i dig det via livsmedel och vatten. Dessutom fann man 70 procent högre koncentration av giftigt kvicksilver i blodet hos de som äter glutenfritt. Kvicksilver är en tungmetall som kan skada hjärnan.
 
- Resultaten tyder på att det kan finnas oönskade konsekvenser av att äta glutenfri mat, säger en av forskarna Maria Argos vid University of Illinois i Chicago.
 
Forskarna tror att det beror på att många glutenfria alternativ innehåller rismjöl istället för vete, råg eller korn.
 
Ris tar upp oorganisk arsenik från grundvattnet efter att det giftiga ämnet använts som bekämpningsmedel på risfälten. Kvicksilver kommer från utsläpp av kolkraftverk i luften eller vattnet och absorberas av riset.
 
Forskarna bakom studien rekommenderar att de som inte äter gluten ser till att variera sin kost mellan de alternativ som finns och undvika överkonsumtion av ris, rismjöl, rismjölk och riskex.
 
Den internationella cancerforskningsorganisationen IARC har klassificerat oorganisk arsenik som ett ämne som med största sannolikhet är cancerframkallande. I samma klassificeringsgrupp finns tobak, alkohol, asbest, strålning och vissa typer av humant papillomvirus (HPV).