Publicerad: 4/9/2017
Låt inte rädslan styra ditt liv
Rädslan är befogad om den hjälper till att varna för något som innebär skada eller livsfara. Men alltför ofta slösar vi energi på rädslor som faktiskt är helt onödiga.
 
Låt inte rädslan styra ditt liv

Rädsla är en reaktion på fara eller hot. Den kan ta sig i uttryck i flykt, apati eller mental blockering.
 
När vi upptäcker något akut farligt eller hotfullt, flödar kemiska substanser i form av adrenalin och glukos ut i blodomloppet. Adrenalinet ger musklerna energi och ställer in kroppen på att möta, bekämpa eller fly bort från faran. Man blir torr i munnen, hjärtat börjar bulta snabbare, andningen blir snabbare och ytligare, och i vissa fall upphör den en kort stund.
 
Rädsla innebär ett psykologiskt obehag, precis som smärta innebär ett fysiskt obehag. Men rädslan behöver inte alltid vara så stor att den ger dramatiska reaktioner. Den kan vara liten och uttrycka sig som oro eller olustkänslor.
 
Bli medveten om dina rädslor
När du försöker undvika det du är rädd för och upptäcker att det begränsar din tillvaro på olika sätt, då är du förmodligen medveten om vad din rädsla beror på. Annars får du ta tid på dig till att rannsaka dig själv, och ta hjälp av dina vänner.
 
Finns det något du undviker att göra, fast du egentligen skulle vilja göra det? Undviker du situationer som du upplever som okontrollerbara? Undviker du situationer där du är rädd för att tappa kontrollen?
 
Om du alltid är i farten bland människor och undviker ensamheten på alla tänkbara sätt, då finns det en anledning att fundera på om du är rädd för att vara ensam. Men kanske det egentligen inte är ensamheten du är rädd för, det kanske är dina tankar som du känner att du inte har kontroll över.
 
Tankarna kanske skapar en rädsla för att inte vara omtyckt om du inte alltid är bland andra människor, eller att de ska prata illa om dig, och att du tror att du kan hindra dem från att göra det genom att ständigt vara närvarande. Detta är vanliga saker att vara rädd för.
 
Innerst inne handlar det om rädslan att inte vara ”någon”, att inte ha den betydelse man tror och hoppas att man har för andra människor, att kanske inte vara omtyckt eller inse att man kanske helt enkelt inte behövs. Den här typen av rädsla bottnar i bristande självkänsla, men den går att bygga upp med hjälp av mentala övningar. Det går med andra ord att intala sig själv att man duger som man är. För att duga handlar inte om vad andra människor tycker och tänker om en.
 
Bekämpa rädslorna
En metod att hantera sina rädslor är att visualisera fram situationen som man är rädd för, och medvetet styra den till en positiv utgång. Genom att forma mentala bilder av situationen, kan man flytta fokus från det man är rädd för ska hända till det positiva händelseförloppet i tanken. Genom att öva sig på att tänka så tar man kontroll över läget, och det stärker självförtroendet inför den verkliga situationen.
 
En hjälp på vägen är också att prata med andra människor om sina rädslor. Komplettera det med att läsa om andras upplevelser av rädsla och hur de har hanterat dem på ett framgångsrikt sätt.
 
När du är mogen ska du göra det du förmodligen är mest rädd för utmana din rädsla. Välj ut något som du verkligen skulle vilja göra, men inte gör för att du är rädd för att misslyckas. Bestäm dig för när du ska göra det. Berätta om varför du ska göra det för en vän, eller upprätta ett kontrakt med dig själv. Förbered dig och genomför det!
 
Även om du inte lyckas helt första gången så är du en vinnare! Du har ju trots allt tagit ett första steg. För ju mer rädsla du upplever inför en utmaning, desto härligare blir det när du har besegrat den.